Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.9.2020 02:29

STOA097 Sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelut, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.18 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/yhteiskuntatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.8.17 klo 0:00 - 31.7.18 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Taja Kiiskilä (taja.kiiskila@gmail.com)
Päivi Matilainen (paivi.matilainen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 114
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Sosiaalityö (avoin yo) (AVOSTO), Yhteiskuntapolitiikka (avoin yo) (AVOYKP)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Etäopintoina (verkkokurssi ja kirjallisuusosio) suoritettava opintojakso. Seuraava verkkokurssi syksyllä 2018, kirjallisuusosion voi suorittaa joustavasti ympäri vuoden.

HUOM! Jos ilmoittaudut opintoihin jakso kerrallaan, tarkistathan ilmoittautuessasi, että opinto-oikeutesi riittää kattamaan myös verkkokurssiosuuden.

Sisältö:

Jakso perehdyttää suomalaisen sosiaalihuollon, sosiaalipalveluiden ja sosiaaliturvan toimintakenttään ja sen viimeaikaisiin ja näköpiirissä oleviin muutoksiin. Se tarkastelee näiden keskinäisiä suhteita sekä rajapintoja muihin toimialoihin, erityisesti terveydenhuoltoon, työvoimahallintoon ja varhaiskasvatukseen. Painopiste on sosiaalihuollossa ja -palveluissa, kuntien roolissa ja palveluiden alueellisissa tuottamisen tavoissa. Kriittisenä näkökulmana ovat kansalaisen ja asiakkaan oikeudet, osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuudet.

Osaamistavoitteet:

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

 • osaa jäsentää suomalaisen sosiaalihuollon, -palveluiden ja -turvan pääpiirteet, niiden keskinäiset suhteet ja paikan palvelujärjestelmän kokonaisuudessa
 • osaa kuvata eri toimijoiden (valtio, kunnat, järjestöt, yritykset) roolin sosiaalipalveluiden hallinnoinnissa, järjestämisessä ja tuottamisessa
 • omaa valmiudet sosiaalihuollon ja sosiaalipalveluiden muutosten kriittiseen tarkasteluun.
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintona sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin/hyväksytysti suoritetut

 • sosiaalityön perusopinnot 25 op tai
 • JY:n yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op, joihin sisältyy YFIP110 sosiaalityön johdanto (5 op) tai
 • JY:n sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op, joihin sisältyy YFIP110 sosiaalityön johdanto (5 op)

Toimita todistusjäljennös edeltävistä opinnoista oppiaineen koulutussuunnittelijalle heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu. JY:n avoimeen yliopistoon tehdyistä perusopinnoista, jotka näkyvät opintorekisterissämme, ei tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä.

Jos olet tehnyt perusopinnot sosiaalityön lähitieteestä (esim. sosiologia, yhteiskuntapolitiikka), ota yhteyttä oppiaineen koulutussuunnittelijaan tai koulutuspäällikköön saadaksesi tarkempaa tietoa perusopinnoista suoritettavaksi jäävistä opintojaksoista.

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Opintojakson suoritus koostuu kahdesta osasta:

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisesi jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Tämän opintojaksolla on käytössä Optima-verkko-opiskeluympäristö. Kirjaudu Optimaan Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi. Jos sinulla ei vielä ole tietoverkon käyttäjätunnusta, voit ottaa sen käyttöösi kahden päivän kuluttua opintoihin ilmoittautumisestasi.

Kirjallisuus:

Sosiaalityön aineopintojen kirjallisuus (suoritetaan kaksi teosta):

 

Kaikki suorittavat teoksen
Haverinen,R., Kuronen, M. & Pösö, T. (toim.) 2014. Sosiaalihuollon  tila ja tulevaisuus. Tampere: Vastapaino.

ja yhden seuraavista

Metteri, A. 2012: Hyvinvointivaltion lupaukset, kohtuuttomat tapaukset ja sosiaalityö. Väitöskirja (verkossa).
TAI
Määttä, A. 2012: Perusturva ja poiskäännyttäminen. Väitöskirja (verkossa).
TAI
Anttonen, A. & Sointu, L. 2006. Hoivapolitiikka muutoksessa. Stakes (verkossa).
 

Avainsanat:

sosiaalityö, sosiaalihuolto, sosiaalipalvelut

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Verkkokurssi [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi syksy 2017 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 70, minimi 20, maksimi 60
ilm.aika: 1.8.2017 00:00 - 25.10.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-44ma30.10.201700:00-00:00-Verkkokurssi alkaa.Tapahtuman tiedot
2-48su3.12.201700:00-00:00-Verkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot