Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.13.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.11.2020 23:05

FILA140 Filosofinen etiikka, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.18 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/etiikka
Ilmoittautumisaika: 1.8.17 klo 0:00 - 31.7.18 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Petri Kuhmonen (pkuhmone@gmail.com)
Hannu Nikulainen (hannu.nikulainen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 16
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Etiikka (avoin yo) (AVOETI), Filosofia (avoin yo) (AVOFIL)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Sisältö:
 • Kysymys hyvästä elämästä: hedonismi, haluntyydytysmalli, objektiiviset hyvyyden kriteerit
 • Kysymys oikeasta toiminnasta: velvollisuusetiikan keskeiset muodot
 • Seurausetiikan keskeiset muodot
 • Hyve-etiikka, moraalisten tuntojen teoria ja välittämisen etiikka
 • Metaeettinen kysymys etiikan objektiivisuudesta: nihilismi, relativismi ja objektivismi
 • Soveltavan etiikan esimerkkikysymys
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää filosofisen etiikan keskeiset kysymykset (kysymykset hyvästä elämästä ja oikeasta toiminnasta) ja tuntee tärkeimmät niihin esitetyt vastaukset. Hän hallitsee normatiivisen ja metaetiikan ydinkysymykset ja tuntee erityisesti relativismia, nihilismiä ja objektivismia koskevan filosofisen keskustelun pääpiirteet. Opiskelija osaa jäsentää teoreettisesti eettisen harkinnan sisältöä ja muotoa, ja osaa soveltaa eettistä harkintaa tapausesimerkkeihin.

Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritettuna jokin seuraavista opintokokonaisuuksista:

 • JY:n 2017-2020 opetussuunnitelman mukaiset yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op
 • JY:n 2014-2017 opetussuunnitelman mukaiset yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op, joihin sisältyy jakso YFIP140 Filosofian johdanto 5 op
 • JY:n filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot 25 op, joihin sisältyy YFIP140 Filosofian johdanto 5 op
 • Filosofian perusopinnot 25 op
 • Filosofisen ja poliittisen ajattelun perinteet -opintokokonaisuus 25 op sekä lisäksi kolme opintojaksoa: FILA140 Filosofian johdanto 5 op, YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio 5 op ja YFIY100 Tieteen teoria 5 op.

Toimita todistusjäljennös edeltävistä opinnoista oppiaineen koulutussuunnittelijalle heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu. JY:n avoimeen yliopistoon tehdyistä perusopinnoista, jotka näkyvät opintorekisterissämme, ei tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä.

Mikäli teet opintojakson etiikan opintokokonaisuuteen, ei edeltäviä opintoja vaadita.

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Valitse yksi seuraavista suoritustavoista:

Tapa 1: Tentti avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä.
Tapa 2: Kirjalliset tehtävät.
Tapa 3: Verkkolukupiiri syksyllä 2017 (ke 20.9. alkaen). Ilmoittaudu verkkolukupiiriryhmään Korpissa ja osallistu verkkolukupiirin ensimmäiseen reaaliaikaiseen Connect-verkkotapaamiseen, jossa sovitaan työskentelytavoista ja tulevien tapaamisten ajankohdat (6 tapaamista, 2 h kerrallaan). Lisätietoa toteutuksesta ja teemoista Kopassa. Verkkolukupiiri on opintojaksojen FILA140 ja EKTA2002 yhteinen, ja se korvaa vain jommankumman näistä jaksoista. Verkkolukupiirissä on käytössä Optima-verkko-opiskeluympäristö.

Kirjaudu Optimaan Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi. Jos sinulla ei vielä ole tietoverkon käyttäjätunnusta, voit ottaa sen käyttöösi kahden päivän kuluttua opintoihin ilmoittautumisestasi. Verkkolukupiirissä on käytössä myös Connect-verkkokokousjärjestelmä, jonka käyttämiseen tarvitset riittävän nopean nettiyhteyden ja kuulokemikrofonin (headset). Testaa yhteytesi etukäteen Connect-tukiaikana.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisesi jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kirjallisuus:

John Deigh: An Introduction to Ethics

Avainsanat:

filosofia, etiikka

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen, kirjallinen työ tai tenttisuoritus.

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Lukupiiri [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkolukupiiri, syksy 2017 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 50
ilm.aika: 1.8.2017 00:00 - 20.9.2017 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-38ke20.9.201717:30-19:30KuhmonenEnsimmäinen verkkotapaaminen Connect-verkkokokousjärjestelmässä.Tapahtuman tiedot