Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.25.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.2.2018 20:02

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot, monimuotoinen elämä, 25 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Bio- ja ympäristötiede (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 30.11.17 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 250.0 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/biologia/
Alkaa - päättyy: 1.8.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 1.8.17 klo 0:00 - 30.11.17 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): -
Laajuus: 25 op
Ilmoittautuneita: 26
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötiede (avoin yo) (AVOBIOYMP)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Huom! Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnoissa on pakollista lähiopetusta joillain opintojaksoilla, joten perusopintoja ei voi suorittaa täysin etäopiskellen. Lähiopetusta järjestetään Jyväskylässä viikonloppuopetuksena. Huomaathan, että opinnot aloitetaan jaksosta BENP1001, joka toteutetaan syyslukukaudella 2017. Perusopintojen viimeisenä jaksona suoritetaan opintojakso BENP1005 keväällä 2018.

Sisältö:

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnoissa, monimuotoinen elämä, 25 op, perehdytään luonnontieteelliseen ajattelutapaan ja elämän yleisiin edellytyksiin maapallolla. Luonnon monimuotoisuutta, rakenteita ja toimintaa tarkastellaan solutasolta yksilöiden, populaatioiden, eliöyhteisöjen ja ekosysteemien kautta aina globaaliin mittakaavaan asti. Keskeinen lähtökohta ilmiöiden kuvaukselle ja selittämiselle on evoluutioteoria, jota tarkastellaan solutasolta alkaen. Kokonaisuuden opintojaksoilla tarkastellaan kriittisesti myös ihmisen aiheuttamia ympäristöongelmia sekä ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta eri näkökulmista. Lisäksi pohditaan keinoja ympäristöongelmien vähentämiseksi.

Opinnoissa opiskelija löytää selityksiä useisiin laajan mittakaavan, mutta myös pienemmän mittakaavan ilmiöihin:

 • Mitkä ovat elämän perusedellytykset maapallolla? Miten energia virtaa ja aineet kiertävät?
 • Mitä luonnon monimuotoisuus oikeastaan tarkoittaa ja mikä rooli evoluutiolla on monimuotoisuudessa? Miksi on niin monenlaisia eliöitä?
 • Mitkä ovat kestävän kehityksen edellytykset? Mitkä ovat ihmisen aiheuttamien ympäristöongelmien syitä ja seurauksia?
 • Millaisia ilmiöitä järvissä ja merissä tapahtuu ja millaisia vesieliöitä niissä elää? Miten vesiä tulisi hyödyntää?
 • Mikä on solun rakenne ja mitä yksittäisessä solussa itse asiassa tapahtuu? Miten geenit toimivat?

Opinnot soveltuvat:

 • Opettajille
 • Yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville (esim. lääketiede, biologia)
 • Maa- ja metsätalouden sekä ympäristönsuojelun parissa työskenteleville
 • Biotalousalalla toimiville
 • Luontoharrastajille

 

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

 

Osaamistavoitteet:

Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää millä tavoilla saatuun tietoon moderni käsityksemme luonnon ja elämän ilmiöistä perustuvat ja millaista bio- ja ympäristötieteiden alan tutkimustieto on. Opiskelija osaa kertoa miten solut ovat kehittyneet ja mitkä ovat tärkeimpien biomolekyylien rakenteet ja tehtävät sekä solun aineenvaihdunnan tärkeimmät periaatteet. Hän ymmärtää mitkä tekijät vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen eri mittakaavoissa ja erilaisissa ympäristöissä. Hän osaa myös nimetä eliökunnan pääryhmät ja kuvailla ryhmille tyypillisiä rakenteita ja elämänkiertoja. Opiskelija osaa kertoa, mihin eliökunnan luokittelu perustuu sekä kuvailla eliöryhmien evolutiivista historiaa ja ekologiaa. Hän osaa kuvata eliöiden välisiä vuorovaikutuksia ja keskeisiä ekologisia ilmiöitä kuten energian virtausta ja aineiden kiertoja. Hän myös ymmärtää, miten ihminen vaikuttaa ympäristöön sekä miten näitä vaikutuksia voidaan vähentää.

Esitiedot:

Ei vaadittuja edeltäviä opintoja.

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin. 
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”.
Opetusmuodot:

Luentoja verkkotallenteina, verkkotyöskentelyä, laboratoriotöitä ja itsenäistä opiskelua.

Yhteystiedot:
 • Opintosihteeri Pauliina Tarvainen, puh. 040 805 4433, pauliina.tarvainen@jyu.fi
 • Koulutuspäällikkö Sisko Harvisalo, puh. 050 427 3075, sisko.harvisalo@jyu.fi
Avainsanat:

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot, biologia

Arviointi:

Arvosteluasteikko 0-5.

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit