Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
16.11.2018 07:21

WETA101 Järvet ja ympäristö, 3 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 1.12.17 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 45.0 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/biologia
Alkaa - päättyy: 1.8.17 - 31.12.17
Ilmoittautumisaika: 1.8.17 klo 0:00 - 1.12.17 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.17 - 31.12.17
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 3
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Biologia (avoin yo) (AVOBIO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Jaksolla tutustutaan järvien alkuperään, ikään ja ominaispiirteisiin sekä valuma-alueen biogeokemiallisiin ominaisuuksiin. Lisäksi perehdytään mm. ravinteiden ja orgaanisen aineen kulkeutumiseen, rehevöitymiseen, happamoitumiseen ja paleolimnologiaan.
Esitiedot:
  • BIOP302 vesi ja vesistöt 5 op tai BENP1002 Vesi ja vesistöt 5 op.
  • Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita oikeaksi todistettu todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista oppiaineen koulutussihteerille heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.
Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
  • Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Oppimistehtävä. Oppimistehtävät otetaan arviointiin elo-, syys-, loka-, marras- ja joulukuun 2017 lopussa.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

 

Kirjallisuus:
  • Bagge, A. 2008: WETA101 Järvet ja ympäristö / luentomoniste. (saatavilla oppimateriaali-kopasta)