Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.3.2019 18:32

KEMP112 Kemian perusteet 2 (yleinen kemia 2), 5 op, kevät 2018, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 28.1.18 klo 10:00.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.0 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kemia
Alkaa - päättyy: 1.8.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 1.8.17 klo 0:00 - 28.1.18 klo 10:00
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.17 - 31.7.18
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Ari Kiviniemi (ari.m.kiviniemi@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 22
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kemia (avoin yo) (AVOKEM)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Kemian opintojaksot toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Luennot ja laskuharjoitukset toteutetaan Jyväskylässä ja osallistuminen niihin on vapaaehtoista. Opinnot vaativat läsnäoloa Jyväskylässä luentotentissä kurssin päätöslauantaina. Kemian opintojaksoja on mahdollista suorittaa etäopiskellen, mikäli opiskelijalla on aiemmin suoritettuja korkeakoulutasoisia opintoja luonnontieteissä. Muussa tapauksessa lähiopetukseen osallistuminen on suositeltavaa.

Sisältö:

• Molekyylien väliset vuorovaikutukset
• Aineen olomuodot ja faasimuutokset
• Liuoskemiaa; liukoisuus, kolligatiiviset ominaisuudet
• Reaktiokinetiikka, kemiallinen tasapaino
• Hapot ja emäkset, pH, puskuriliuokset
• Termodynamiikka, entropian ja Gibbsin energian muutokset
• Sähkökemia; sähkökemialliset kennot, normaalipotentiaali ja kennopotentiaali 

Osaamistavoitteet:

Kurssin hyväksytysti suorittanut opiskelija:
• tuntee molekyylien välisten vuorovaikutusten tyypit ja osaa selittää niiden vaikutuksen aineiden ominaisuuksiin
• tuntee aineen olomuodot ja osaa tulkita faasidiagrammia
• tuntee liukoisuuden käsitteen ja osaa nimetä siihen vaikuttavia tekijöitä sekä laskea aineiden liukoisuuksia
• osaa selittää sulamis- ja kiehumispisteen muutokset kolligatiivisten ominaisuuksien avulla
• tuntee reaktion nopeuteen vaikuttavat tekijät ja osaa määrittää reaktion kertaluvun kokeellisten havaintojen perusteella
• osaa selittää, miten reaktion tasapainoasemaan voidaan vaikuttaa sekä määrittää reaktion tasapainovakion ja tasapainokonsentraatiot
• hallitsee happo-emäsreaktioihin liittyvät käsitteet ja ilmiöt sekä osaa tulkita happo-emäs-titrauskäyrää
• tuntee aineen ja energian välisen yhteyden kemiallisessa reaktiossa
• osaa kuvata kemiallisen systeemin tilaa termodynaamisten funktioiden avulla
• tuntee sähkökemiallisen parin toimintaperiaatteen ja osaa kuvata sitä kemian merkkikielellä 

Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
  • Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:
  • Luennot, laskuharjoitukset (osallistuminen vapaaehtoista) ja itsenäinen opiskelu. Mikäli osallistut opintojakson lähiopetukseen, ilmoittaudu myös lähiopetusryhmään.
  • Opintojakson ensimmäinen kuulustelu järjestetään viimeisen luentokerran yhteydessä la 10.2.2018 klo 13.00-16.00 vain Jyväskylässä. Uusintatentti avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä tiistaina 13.3.2018 klo 16.30-20.30. Rästitenttimahdollisuus kesällä 2018 avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä 5.6.2018.

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisympäristö. Kirjaudu Moodleen Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi. Jos sinulla ei vielä ole tietoverkon käyttäjätunnusta, voit ottaa sen käyttöösi kahden päivän kuluttua opintoihin ilmoittautumisestasi.

 

Kirjallisuus:
  • Kurssimoniste, joka perustuu kirjaan Tro, Nivaldo J: Chemistry - a Molecular Approach (Pearson Education International, 2011), luvut 11-18.
Arviointi:

Arvosteluasteikko

0-5

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, minimi 10, maksimi 50
ilm.aika: 1.8.2017 00:00 - 10.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Alfa2pe12.1.201817:00-20:00KiviniemiTapahtuman tiedot
2Ag Alfa2la13.1.201810:00-17:00KiviniemiTapahtuman tiedot
3Ag Alfa3pe19.1.201817:00-20:00KiviniemiTapahtuman tiedot
4Ag Alfa3la20.1.201810:00-17:00KiviniemiTapahtuman tiedot
5Ag Gamma4pe26.1.201817:00-20:00KiviniemiTapahtuman tiedot
6Ag Gamma4la27.1.201810:00-17:00KiviniemiTapahtuman tiedot
7Ag Alfa5pe2.2.201817:00-20:00KiviniemiTapahtuman tiedot
8Ag Alfa5la3.2.201810:00-17:00KiviniemiTapahtuman tiedot
9Ag Gamma6pe9.2.201817:00-20:00KiviniemiTapahtuman tiedot
10Ag Gamma6la10.2.201810:00-17:00Kiviniemiluentotentti klo 13.00-16.00Tapahtuman tiedot