Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.3.2019 18:11

EKOA101 Ekologia, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 28.2.18 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.0 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/biologia
Alkaa - päättyy: 1.8.17 - 30.6.18
Ilmoittautumisaika: 1.8.17 klo 0:00 - 28.2.18 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 8
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Biologia (avoin yo) (AVOBIO), Ekologia ja evoluutiobiologia (avoin yo) (AVOEKO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:

Opintojakson tavoitteena on syventää ja laajentaa tietämystä ekologiasta ja sen keskeisistä tutkimuskohteista. Tarkasteluun tulevat muun muassa ekologian ja evoluution suhde, populaatioiden kasvua säätelevät tekijät, eliöiden väliset vuorovaikutussuhteet, eliöyhteisöjen rakenne ja toiminta sekä ekosysteemien toiminta.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson käytyään opiskelija:

 • osaa kuvailla ekologian perusteorioita, peruskäsitteitä ja keskeisiä populaatiomalleja
 • kykenee selittämään eri ekologisten tekijöiden vaikutukset yksilö-, populaatio-, yhteisö- ja ekosysteemitasolla
 • hallitsee ekologian keskeiset englanninkieliset termit
Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Opintojakson voi suorittaa joko oppimistehtävällä tai tenttimällä. Tentin voi suorittaa avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä.

Huomaathan, että viimeinen mahdollinen tenttipäivä ja oppimistehtävien viimeinen mahdollinen palautuspäivä on 5.6.2018. Opimistehtäviä otetaan tarkistukseen Kopassa ilmoitettuina ajankohtina.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kirjallisuus:
 • Cain, M. L., Bowman, W. D. & Hacker, S. D. 2011: Ecology (2.painos). Sinauer Associates, Inc.
 • Suomenkielinen opintomoniste saatavilla oppimateriaali-Kopasta.
Yhteystiedot: