Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.3.2019 18:24

EKOA101 Ekologia, 5 op, lv. 2017-2018, Alkio-opisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 30.6.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/ekologia-ja-evoluutiobiologia
Alkaa - päättyy: 8.8.17 - 30.6.18
Ilmoittautumisaika: 8.8.17 klo 0:00 - 30.6.18 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 8.8.17 - 30.6.18
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 7
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Biologia (avoin yo) (AVOBIO), Ekologia ja evoluutiobiologia (avoin yo) (AVOEKO)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ilmoittaudu opintoihin oppilaitoksesta saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Sisältö:

Opintojakson tavoitteena on syventää ja laajentaa tietämystä ekologiasta ja sen keskeisistä tutkimuskohteista. Tarkasteluun tulevat muun muassa ekologian ja evoluution suhde, populaatioiden kasvua säätelevät tekijät, eliöiden väliset vuorovaikutussuhteet, eliöyhteisöjen rakenne ja toiminta sekä ekosysteemien toiminta.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson käytyään opiskelija:

  • osaa kuvailla ekologian perusteorioita, peruskäsitteitä ja keskeisiä populaatiomalleja
  • kykenee selittämään eri ekologisten tekijöiden vaikutukset yksilö-, populaatio-, yhteisö- ja ekosysteemitasolla
  • hallitsee ekologian keskeiset englanninkieliset termit
Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden kyseisessä oppilaitoksessa järjestettäviin opintoihin.
Suoritustavat:

Oppimistehtävät tai tentti.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kirjallisuus:
  • Cain, M. L., Bowman, W. D. & Hacker, S. D. 2011: Ecology (2.painos). Sinauer Associates, Inc.
  • Suomenkielinen opintomoniste saatavilla oppimateriaali-Kopasta.
Yhteystiedot: