Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.3.2019 17:28

EKOA155 Kasviekologia, 3 op, lv. 2017-2018, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 28.2.18 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 45.0 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/ekologia-ja-evoluutiobiologia
Alkaa - päättyy: 1.8.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 1.8.17 klo 0:00 - 28.2.18 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 2
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Ekologia ja evoluutiobiologia (avoin yo) (AVOEKO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.

Sisältö:

Opintojaksolla tarkastellaan mm. kasvien rakennetta ja elinkiertoja, kasvien tarvitsemien resurssien hankintaa ja käyttöä, kasvien erilaisia lisääntymistapoja, pölytyksen ekologiaa, siementen ekologiaa, kasvipopulaatioita ja -yhteisöjä, kasvien vuorovaikutuksia eri eliölajien kanssa sekä kasvien asemaa ekosysteemien toiminnassa.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • tietää kasviekologian keskeiset käsitteet ja pystyy kertomaan suomalaisista kasveista, niiden populaatioista ja kasviyhteisöistä ekologiset perusasiat
Ilmoittautuminen:
Suoritustavat:

Opintojakson voi suorittaa joko oppimistehtävällä tai tenttimällä. Tentin voi suorittaa avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä.

Huomaathan, että viimeinen mahdollinen tenttipäivä ja oppimistehtävien viimeinen mahdollinen palautuspäivä on 5.6.2018. Opimistehtäviä otetaan tarkistukseen Kopassa ilmoitettuina ajankohtina.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kirjallisuus:
  • Salonen, V. 2006: Kasviekologia. Millaista on luonnonkasvien elämä? WSOY Oppimateriaalit oy, Helsinki.