Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.25.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.2.2018 20:05

BENP1003 Solun elämä, 5 op, lv. 2017-2018, Alkio-opisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/biotieteet
Alkaa - päättyy: 8.8.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 8.8.17 klo 0:00 - 31.7.18 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 8.8.17 - 31.7.18
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 10
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Bio- ja ympäristötiede (avoin yo) (AVOBIOYMP)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:

Kurssin tärkeitä konsepteja ovat veden merkitys solujen toiminnassa, biologisten makromolekyylien luokittelu, elämän termodynamiikka, solujen rakenne, solun sisäinen signaalivälitys, soluhengitys ja solujen jakautuminen.

Osaamistavoitteet:

Tässä opintojaksossa keskitytään solujen evoluutioon, rakenteeseen ja toimintaan sekä soluissa tapahtuviin muutoksiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa miten solut ovat kehittyneet ja mitkä ovat nukleiinihappojen proteiinien, rasva-aineiden ja hiilihydraattien tärkeimmät tehtävät soluissa ja kudoksissa. Hän kykenee kuvailemaan solun keskeiset rakenneosat ja niiden toiminnan. Erityisesti hän ymmärtää selkeästi perinnöllisen informaation kulun solun sisällä ja solun aineenvaihdunnan tärkeimmät periaatteet.

Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden kyseisessä oppilaitoksessa järjestettäviin opintoihin.
Opetusmuodot:

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisesi jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Suoritustavat:

Opintojakson suorittamiseen kuuluvat luennot, itsenäinen kirjan lukeminen, laboratoriodemonstraatioihin osallistuminen ja tehtävien tekeminen tai laboratoriodemonstraatioita korvaavat tehtävät sekä lopputentti.

Kirjallisuus:
 
ISBN Teoksen tiedot
ISBN-10: 1292170433 Biology: A Global Approach, Global Edition, 11/E
Campbell, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky & Reece
©2018 | Pearson | Estimated Availability: 14 Mar 2017
ISBN-10: 1292170565 Campbell Biology plus MasteringBiology with Pearson eText, Global Edition, 11/E
Campbell, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky & Reece
©2018 | Pearson | Estimated Availability: 14 Mar 2017
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Dokumentoitu työ sekä oppimistehtävä- tai tenttisuoritus

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.