Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.3.2019 17:31

EKOA302 Luonnonsuojelubiologia ja ympäristönhoito, 4 op, lv. 2017-2018, Alkio-opisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/ekologiajaevoluutiobiologia
Alkaa - päättyy: 8.8.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 8.8.17 klo 0:00 - 31.7.18 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 8.8.17 - 31.7.18
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 6
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Ekologia ja evoluutiobiologia (avoin yo) (AVOEKO)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ilmoittaudu opintoihin oppilaitoksesta saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Sisältö:

Opintojakso antaa perustiedot luonnon monimuotoisuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, monimuotoisuuden suojelusta laji-, populaatio- ja yhteisötasolla, luonnon arvoista ja arvottamisesta, kestävän kehityksen periaatteesta sekä elinympäristöjen ennallistamisesta.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää että luonnonsuojelubiologia on arvopohjainen monialainen tieteenala, jonka keskeisenä tavoitteena on käytäntöön sovellettavan tiedon tuottaminen
 • Tieteellisenä tavoitteena on, että opiskelija osaa hahmottaa kuinka luonnonsuojelubiologia pohjautuu ekologian ja evoluution ymmärtämiseen
 • tiedostaa vakavimmat luonnon monimuotoisuuden uhat ja alkaa ymmärtää niiden taustalla toimivia ekologisia ja evolutiivisia mekanismeja
 • osaa ekologisesti perustella yhteiskunnassamme yleisimmin käytössä olevia käytännön luonnonsuojelu- ja luonnonhoitotoimia. 
 • ymmärtää käytännön luonnonsuojelun päätöksenteon monitahoisuuden ja hahmottaa Suomalaisen luonnonsuojeluhallinnon eri toimijoiden tehtäviä
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden kyseisessä oppilaitoksessa järjestettäviin opintoihin.
Suoritustavat:

Oppimistehtävät tai tentti.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kirjallisuus:
 • Primack, R.B 2006: Essentials of Conservation Biology (4. tai 3. painos).
 • Suomenkielinen tukimoniste englanninkieliseen oppikirjaan saatavilla Oppimateriaali-Kopasta.