Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.3.2019 17:55

BIOA120 Lajintuntemus: Kasvit, peruskurssi, 2 op, syksy 2017, Alkio-opisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 21.11.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/biologia/
Alkaa - päättyy: 8.8.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 8.8.17 klo 0:00 - 21.11.17 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 8.8.17 - 31.7.18
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 9
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Biologia (avoin yo) (AVOBIO), Ekologia ja evoluutiobiologia (avoin yo) (AVOEKO)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ilmoittaudu opintoihin oppilaitoksesta saamiesi ohjeiden mukaisesti.

 

Sisältö:

Lajintuntemuksessa opetellaan tunnistamaan maamme tavallisimmat kasvilajit (noin 180 lajia tai lajiryhmää).

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa itsenäisesti tunnistaa yleisimmät suomalaiset kasvilajit opaskirjaa käyttäen
  • osaa tallentaa tieteellisiä kasvinäytteitä ja kuvata tallentamiensa kasvinäytteiden kasvupaikan ominaisuudet ja sijainnin kartastokoordinaatistoa käyttäen
Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden kyseisessä oppilaitoksessa järjestettäviin opintoihin.
Suoritustavat:

Lähiopetus (noin 16 tuntia) ja tentti. Lähiopetuksessa käydään läpi lajien tunnistamiseen tarvittavat tuntomerkit kaikkien lajien osalta.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kirjallisuus: