Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.3.2019 18:23

BIOA121 Lajintuntemus: Selkärangattomat, peruskurssi, 1 op, Alkio-opisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 21.3.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/biologia
Alkaa - päättyy: 8.8.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 8.8.17 klo 0:00 - 21.3.18 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 8.8.17 - 31.7.18
Laajuus: 1 op
Ilmoittautuneita: 9
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Biologia (avoin yo) (AVOBIO), Ekologia ja evoluutiobiologia (avoin yo) (AVOEKO)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ilmoittaudu opintoihin oppilaitoksesta saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Sisältö:Lajintuntemuksen peruskurssilla opetellaan tunnistamaan maamme tavallisimmat selkärangatonryhmät.
Osaamistavoitteet:

Opintojakson käytyään opiskelija:

  • osaa selittää eläinkunnan luokittelun lähtökohdat ja luokittelun merkityksen
  • osaa tunnistaa ja nimetä tärkeimmät kotimaiset selkärangatonryhmät (kurssin läpäisy edellyttää, että opiskelija tunnistaa 75 % tentin näytteistä oikein)
  • kykenee löytämään ja tunnistamaan näyteyksilöistä niiden keskeisimmät rakennepiirteet ja hyväksikäyttämään näitä piirteitä eläinten tunnistuksessa
  • osaa käsitellä selkärangatonnäytteitä ja hyväksikäyttää mikroskooppia niiden tunnistamisessa
Esitiedot:

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden kyseisessä oppilaitoksessa järjestettäviin opintoihin.
Suoritustavat:

Demontraatiot (9 h) ja tentti. Opintojakson lähiopetus järjestetään Alkio-opistolla Korpilahdella (osoite: Tähtiniementie 26).

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kirjallisuus:
  • Lajintuntemusmoniste kopassa (Haimi, J. & Komonen, A. 2013. Eläinten lajintuntemus, peruskurssit)
Yhteystiedot: