Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.3.2019 17:28

BIOA122 Lajintuntemus: Selkärankaiset, peruskurssi, 1 op, kevät 2018, Alkio-opisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.18 klo 15:00.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/biologia/
Alkaa - päättyy: 8.8.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 8.8.17 klo 0:00 - 31.7.18 klo 15:00
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 8.8.17 - 31.7.18
Laajuus: 1 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 8
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Biologia (avoin yo) (AVOBIO), Ekologia ja evoluutiobiologia (avoin yo) (AVOEKO)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ilmoittaudu opintoihin oppilaitoksesta saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Sisältö:Opintojaksolla opetellaan tunnistamaan maamme tavallisimmat selkärankaiset eläimet ja niiden suomenkieliset nimet.
Osaamistavoitteet:

Opintojakson käytyään opiskelija osaa:

  • kuvailla selkärankaisten luokittelun pääkohdat
  • osaa tunnistaa ja nimetä tärkeimmät kotimaiset selkärankaislajit (kurssin läpäisy edellyttää, että opiskelija tunnistaa ja nimeää 75 % tentin näytteistä oikein)
  • kykenee löytämään eläimistä niiden luonteenomaiset rakennepiirteet ja hyväksikäyttämään näitä piirteitä eläinten tunnistuksessa
  • osaa kuvailla runsaimpien kotimaisten selkärankaislajien keskeiset elintavat sekä lajien ekologisen merkityksen
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita oikeaksi todistettu todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista oppiaineen koulutussihteerille heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden kyseisessä oppilaitoksessa järjestettäviin opintoihin.
Suoritustavat:

Demonstraatiot (n. 12 h) ja tentti.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kirjallisuus:
  • Opetusmoniste (Ahlroth ym. 2005)