Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.3.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.9.2018 19:19

KEMP111 Kemian perusteet 1 (yleinen kemia 1), 5 op, syksy 2017, Hämeen kesäyliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 1.10.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kemia
Alkaa - päättyy: 8.8.17 - 31.12.17
Ilmoittautumisaika: 8.8.17 klo 0:00 - 1.10.17 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 8.8.17 - 31.12.17
Opettaja(t): -
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 11
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kemia (avoin yo) (AVOKEM)
Opetuksen järjestäjät:Hämeen kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:
 • Kemian peruskäsitteet, tieteellinen lähestymistapa
 • Alkuaineet ja jaksollisen järjestelmän rakenne
 • Yhdisteet ja niiden nimeäminen
 • Reaktioyhtälöiden tasapainottaminen ja stoikiometria
 • Kaasujen käyttäytyminen, ideaalikaasulait
 • Johdatus lämpökemiaan, kalorimetria
 • Johdatus atomien ja molekyylien kvanttimekaaniseen malliin
 • Kemiallinen sidos ja molekyylien rakenne: Lewis-, VSEPR-, valenssisidos- ja molekyyliorbitaalimallit
Osaamistavoitteet:

Kurssin hyväksytysti suorittanut opiskelija:

 • Osaa käyttää kemian peruskäsitteitä ja -termejä
 • Tietää yhdisteiden nimeämisen perusteet
 • Hallitsee reaktioyhtälöiden kirjoittamisen ja tasapainottamisen sekä stoikiometriset ja konsentraatiolaskut
 • Tuntee ideaalikaasulain taustan ja osaa käyttää sitä kaasujen ominaisuuksien laskemiseen
 • Tuntee lämpökemian ja kalorimetrian perusteet sekä osaa laskea erilaisten prosessien entalpianmuutoksia
 • Osaa selittää alkuaineiden ominaisuuksia jaksollisen järjestelmän ja elektronikonfiguraation perusteella
 • Osaa kvalitatiivisesti selittää atomien ja molekyylien kvanttimekaanisen mallin
 • Osaa soveltaa Lewis-, VSEPR-, valenssisidos- ja molekyyliorbitaalimalleja molekyylien rakenteen ja ominaisuuksien tarkastelussa
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden kyseisessä oppilaitoksessa järjestettäviin opintoihin.
Suoritustavat:

Saat ohjeet opintojakson suorittamiseen omasta oppilaitoksestasi.

Kirjallisuus:
 • Tro, Nivaldo J: Chemistry - a Molecular Approach (Pearson Education International, 2011), luvut 1-10.
Arviointi:

Opintojakso arvostellaan numeerisesti arvosteluasteikolla 0-5.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.