Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
16.1.2021 08:05

Viestinnän ja median perusopinnot, 25 op, lv. 2017-18, Mikkelin kesäyliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.12.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/viestinta-ja-media
Alkaa - päättyy: 15.2.18 - 15.2.19
Ilmoittautumisaika: 15.2.18 klo 0:00 - 31.12.18 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 15.2.18 - 15.2.19
Opettaja(t): -
Laajuus: 25 op
Ilmoittautuneita: 10
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Viestintä ja media (avoin yo) (AVOVIE)
Opetuksen järjestäjät:Mikkelin kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:

Viestinnän ja median perusopinnot antavat valmiuksia mm.

 • hahmottaa viestinnän ja median erilaisia ilmiöitä yhteiskunnassa,
 • ymmärtää teknologiavälitteisen viestinnän merkityksen sekä sosiaalisen median aseman mediajärjestelmän osana ja muutostekijänä,
 • kehittää viestinnällä vaikuttamisen sekä organisaatio- ja ryhmäviestinnän taitoja,
 • tuntea viestinnän eettiset ja juridiset normit sekä
 • tarkastella kriittisesti julkisuutta ja mediaa.

Opinnoissa tarkastellaan työelämää viestinnän ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Työelämän viestinnän erityisalueita ovat mm. vuorovaikutustaitojen merkitys työelämässä, tuloksellisen tiimityön lähtökohtien tunnistaminen ja työhyvinvointi.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Osaamistavoitteet:

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija

 • tuntee viestintätieteiden erityisluonteen tieteenaloina ja osaa hahmottaa viestinnän ja median ilmiöitä yhteiskunnassa
 • hahmottaa viestinnän ja median murrosten taustalla olevat keskeiset median ja teknologian kehityslinjat
 • tuntee digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median ominaispiirteet
 • osaa tarkastella työelämää viestintä- ja vuorovaikutusilmiöiden näkökulmasta
 • ymmärtää vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteet ja pystyy arvioimaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää
 • osaa kriittisesti analysoida mediasisältöjä ja journalistisia tuotteita
 • ymmärtää viestintä- ja vuorovaikutusetiikan merkityksen.
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden kyseisessä oppilaitoksessa järjestettäviin opintoihin.
 • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”.
Opetusmuodot:

Saat opiskeluohjeet oppilaitoksestasi.

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit