Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 09:21

VIEP1010 Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen, 5 op, lv. 2017-18, Mikkelin kesäyliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.12.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/viestinta-ja-media
Alkaa - päättyy: 15.2.18 - 15.2.19
Ilmoittautumisaika: 15.2.18 klo 0:00 - 31.12.18 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 15.2.18 - 15.2.19
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 9
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Viestintä ja media (avoin yo) (AVOVIE)
Opetuksen järjestäjät:Mikkelin kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:Opintojaksolla tarkastellaan viestinnän ja median peruskäsitteitä ja tutustutaan erilaisiin tapoihin kuvata viestintää, vuorovaikutusta ja mediaa. Lisäksi opintojaksolla tutustutaan viestintätieteelliseen tutkimukseen ja tiedonhankintaan.
Osaamistavoitteet:

Opiskelija

 • ymmärtää, miten ihminen viestii sekä havaitsee, vastaanottaa ja tulkitsee viestintää
 • ymmärtää, millaisen tutkimuskohteen viestintä ja media muodostavat
 • ymmärtää, kuinka käsitys viestinnästä on muuttunut tutkimuksessa
 • tuntee viestintätieteiden keskeiset tieteelliset tiedonlähteet ja löytää viestintätieteiden tutkimustietoa

 

Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden kyseisessä oppilaitoksessa järjestettäviin opintoihin.
Suoritustavat:

Saat opiskeluohjeet oppilaitoksestasi.

Kirjallisuus:
 • Kunelius, Viestinnän vallassa (5. - 8. painos)  
 • Trenholm, Thinking through communication (7. painos)
Arviointi:

Arviointi:

 • 0–5.

Arviointiperusteet:

 • aktiivinen osallistuminen, oppimistehtävän suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin
 • arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.