Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 10:34

VIEP1012 Työelämän viestintä, 5 op, lv. 2017-18, Mikkelin kesäyliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.12.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/viestinta-ja-media
Alkaa - päättyy: 15.2.18 - 15.2.19
Ilmoittautumisaika: 15.2.18 klo 0:00 - 31.12.18 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 15.2.18 - 15.2.19
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 8
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Viestintä ja media (avoin yo) (AVOVIE)
Opetuksen järjestäjät:Mikkelin kesäyliopisto
Sisältö:Opintojaksolla perehdytään viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitykseen työelämässä ja tarkastellaan viestintä- ja mediatyön toimintaympäristöjä erilaisista näkökulmista. Opiskelija oppii asettamaan tavoitteita oman asiantuntemuksensa kehittämiseksi ja kuvaamiseksi opintojensa aikana.
Osaamistavoitteet:

Opiskelija

 • ymmärtää työelämän viestinnän lähtökohdat ja osaa arvioida niitä
 • tuntee keskeiset ryhmän vuorovaikutuksen käsitteet sekä tuloksellisen tiimityön lähtökohdat
 • ymmärtää vuorovaikutusosaamisen merkityksen työelämässä
 • osaa määrittää viestintä- ja mediatyön toimintaympäristöjä sekä tunnistaa omia tavoitteitaan työelämässä.
   
Esitiedot:

VIEP1010 Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen -jakson suorittamista edellytetään ennen VIEP1012 Työelämän viestintä -opintojaksoa.

Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden kyseisessä oppilaitoksessa järjestettäviin opintoihin.
Suoritustavat:

Saat opiskeluohjeet oppilaitoksestasi.

Kirjallisuus:
 • Galanes & Adams, Effective group discussion (12. tai uudempi painos)  
 • Miller, Organizational communication (4. tai uudempi painos)
Arviointi:

Arviointi:

 • 0–5.

Arviointiperusteet:

 • aktiivinen osallistuminen, oppimistehtävän suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin
 • arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

 

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.