Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 08:22

VIEP1014 Viestinnän etiikka ja normit, 5 op, lv. 2017-18, Mikkelin kesäyliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.12.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/viestinta-ja-media
Alkaa - päättyy: 15.2.18 - 15.2.19
Ilmoittautumisaika: 15.2.18 klo 0:00 - 31.12.18 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 15.2.18 - 15.2.19
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 9
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Viestintä ja media (avoin yo) (AVOVIE)
Opetuksen järjestäjät:Mikkelin kesäyliopisto
Sisältö:Opintojaksolla perehdytään viestintä- ja vuorovaikutusetiikkaan, viestinnän juridisiin normeihin ja journalismin itsesääntelyyn.
Osaamistavoitteet:

Opiskelija

 • ymmärtää erilaisia teoreettisia lähestymistapoja viestintä- ja vuorovaikutusetiikkaan
 • osaa tarkastella viestintää ja vuorovaikutusta eettisistä näkökulmista
 • tuntee viestinnän ja median sääntelyn keskeiset lainkohdat
 • ymmärtää viestintä- ja media-alan itsesääntelyn periaatteet sekä niiden merkityksen alan ammattilaisen työssä
 • motivoituu pohtimaan omia eettisiä periaatteitaan viestijänä ja osaa arvioida niitä.
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden kyseisessä oppilaitoksessa järjestettäviin opintoihin.
 • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”.
Suoritustavat:

Saat opiskeluohjeet oppilaitoksestasi.

Kirjallisuus:
 • Johannesen, Valde & Whedbee, Ethics in Human Communication (6. painos)  
 • Mäntylä 2008. Journalistin etiikka (2. uud. laitos)  
 • Neuvonen 2005. Sananvapaus, joukkoviestintä ja sääntely  
 • Tiilikka 2008. Journalistin sananvapaus
Arviointi:

Arviointi:

 • 0–5.

Arviointiperusteet:

 • aktiivinen osallistuminen, oppimistehtävän tai kirjatentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin
 • arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

 

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.