Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.24.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.12.2017 04:54

BENP1001 Elämän perusedellytykset maapallolla, 5 op, Etäsuoritusvaihtoehto, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika alkaa 9.1.18 klo 00:00.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.0 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/biotieteet
Alkaa - päättyy: 9.1.18 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 9.1.18 klo 0:00 - 31.3.18 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 9.1.18 - 31.7.18
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Saana Kataja-aho (saana.m.kataja-aho@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Bio- ja ympäristötiede (avoin yo) (AVOBIOYMP)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Kurssi on bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen johdantokurssi, jossa käsitellään alan keskeisiä teemoja pääosin globaalista näkökulmasta. Tärkeimmät teemat ovat tieteellinen ajattelutapa, energiavirrat, ilmakehän ilmiöt, ilmasto ja ilmastonmuutos, fotosynteesi, aineiden kierrot sekä biomit.
Osaamistavoitteet:Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää mihin nykyinen käsityksemme maapallon elämän perusedellytyksistä perustuvat. Hän osaa kuvata tärkeimmät energiavirrat ja aineiden kierrot globaalilla tasolla ja tunnistaa tärkeimpien biomien erot. Opiskelija kykenee myös selittämään keskeisimmät maapallon ilmakehään ja ilmastoon liittyvät ilmiöt. Hän kykenee myös erittelemään ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia. Lisäksi opiskelija omaa kurssin jälkeen keskeisimpiä ryhmätyötaitoja, kuten toimimista puheenjohtajana ja sihteerinä.
Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
  • Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Opetusmuodot:

Kurssi sisältää kirjallisuuteen, muihin opiskelumateriaaleihin ja verkkoluentoihin perehtymistä sekä oppimistehtävien tekemistä.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisesi jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

 

Suoritustavat:

Opintojakson suorittaminen edellyttää oppimistehtävien hyväksytyn suorittamisen.

Kirjallisuus:
Kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
978-1-292-17043-5Campbell, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky & Reece: Biology: A Global Edition, 11th Edition. Pearson.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.