Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.13.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.9.2019 02:08

TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi, 6 op, verkko-opintoina, kevät 2018, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 2.2.18 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 90.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/tilastomenetelmienperuskurssi
Alkaa - päättyy: 1.12.17 - 6.6.18
Ilmoittautumisaika: 1.12.17 klo 0:00 - 2.2.18 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.12.17 - 6.6.18
Opettaja(t): Tohtorikoulutettava Santeri Karppinen (santeri.j.karppinen@jyu.fi)
Laajuus: 6 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 51
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Tilastotiede (avoin yo) (AVOTIL)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:

Kurssilla opetellaan perusasioita tilastollisen tutkimuksen vaiheista. Aluksi esitellään empiirisen aineiston hankintamenetelmiä ja miten mielenkiinnon kohteena olevia ominaisuuksia mitataan (muuttujat ja niiden mitta-asteikot). Tämän jälkeen käydään läpi yhden ja kahden muuttujan arvojen kuvailua graafisesti ja tunnusluvuin (esim. keskiarvo ja korrelaatiokerroin) ja näiden tulkintaa.

Seuraavaksi tutustutaan tilastollisen päättelyn perusteisiin, kuten todennäköisyyslaskennan alkeisiin, satunnaismuuttujien jakaumiin perusjoukossa sekä tunnuslukujen ja testisuureiden jakaumiin.

Varsinaisessa tilastollisessa päättelyssä esitellään estimoinnin perusteita ja keskeisiä tilastollisia testejä, joiden avulla tutkitaan esim. keskiarvojen eroa tai kahden muuttujan välistä riippuvuutta. Esitellään varianssi- ja regressioanalyysin perusteet.

Osaamistavoitteet:

Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija

  • ymmärtää tilastollisen tutkimuksen vaiheet ja peruskäsitteet
  • osaa kuvailla havaintoaineistoa ja muuttujien välisiä riippuvuussuhteita taulukoiden, graafien ja tunnuslukujen avulla
  • osaa soveltaa tilastollisen päättelyn perusmenetelmiä yksinkertaisissa sovellustilanteissa
  • osaa arvioida ja tulkita tilastollisten testien ja analyysien tuloksia yksinkertaisissa sovellustilanteissa
Esitiedot:

Matematiikan peruslaskutoimitusten (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku, neliöjuuri, toiseen korotus, prosentti) hyvää hallintaa sekä numeroilla että kirjaimilla. Vastaavien laskujen laskeminen laskimella.

Ilmoittautuminen:
Suoritustavat:

Etäopiskelu ja tentti.

Etäopiskelu toteutetaan Optima-oppimisympäristössä verkossa, jonka kautta opiskelijalla on hyödynnettävissä opintojakson materiaali (Kärkkäinen, S & Högmander, H. (2008): Tilastomenetelmien peruskurssi) sekä opetusvideot ja harjoitustehtäviä malliratkaisuineen. Optiman työtila avautuu 8.12.2017.  Etäopiskelun ohjauksesta vastaa tuntiopettaja Santeri Karppinen, joka ohjaa opiskelijoita Optimassa aikavälillä 25.1 - 21.3.2018.

Tentti on mahdollista suorittaa seuraavina avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä: 17.4., 15.5. ja 5.6.2018. Kurssi arvostellaan tentin perusteella. Tentin hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija saa vähintään puolet tentin kokonaispistemäärästä. Tenttiin on mahdollista kerätä lisäpisteitä tekemällä harjoitustehtäviä. Harjoitustehtävien palautuspäivät Optimaan ovat lauantaisin 27.1., 3.2., 10.2., 24.2., 10.3. ja 24.3.2018.
 

Ohjaus reaaliaikaisesti Connect-verkkokokousjärjestelmän välityksellä ti 6.3. ja 20.3 klo 17.30-19, mikäli opiskelijoita ilmoittautuu vähintään 10. Ilmoittautuminen ohjaukseen jakson tietojen lopussa.

Tenttiin kertaaminen reaaliaikaisesti Connect-verkkokokousjärjestelmän välityksellä to 5.4. klo 17.30-19.00, mikäli opiskelijoita ilmoittautuu vähintään 10. Ilmoittautuminen kertauspäivään jakson tietojen lopussa.

Ilmoittauduttuaan opintojaksolle opiskelija saa 3-4 päivän kuluessa ilmoittautumisestaan jakson opintotiedotteen. Opintotiedotteessa ohjeistetaan yksityiskohtaisemmin jakson suorittamiseen liittyen.

Tällä opintojaksolla on käytössä Optima-verkko-opiskeluympäristö. Optimaan kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Voit ottaa tunnuksen käyttöösi salasana.jyu.fi -osoitteessa aikaisintaan kahden päivän kuluttua ilmoittautumisestasi.

Kirjallisuus:
  • KÄRKKÄINEN, S. & HÖGMANDER, H. (2008): Tilastomenetelmien peruskurssi. Jyväskylän yliopisto. Matematiikan ja tilastotieteen laitos. 5. uudistettu painos. (saatavilla sähköisesti kurssin Optima-työtilassa)
Yhteystiedot:
Avainsanat:tilastotiede
Arviointi:

Arvosteluasteikko

0-5

Hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään tentin maksimipistemäärästä vähintään 50%. Määräpäivämääriin mennessä palautetuilla harjoitustehtävillä voi kerätä hyvityspisteitä, jotka lisätään hyväksytyn tentin pistemäärään. Harjoitustehtävistä saatavat pisteet ja niiden vaikutus loppuarvosanaan ilmoitetaan erikseen Optimassa tai opetuksen yhteydessä.

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Ohjaus 20.3. [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, maksimi 200
ilm.aika: 1.12.2017 00:00 - 13.3.2018 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-12ti20.3.201817:30-19:00KarppinenConnectin välitykselläTapahtuman tiedot
Ohjaus 27.3. [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 22, maksimi 200
ilm.aika: 1.12.2017 00:00 - 23.3.2018 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-13ti27.3.201817:30-19:00KarppinenConnectin välitykselläTapahtuman tiedot
Tenttiin kertaus 5.4. [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 23, maksimi 200
ilm.aika: 1.12.2017 00:00 - 1.4.2018 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-14to5.4.201817:30-19:00KarppinenConnectin välitykselläTapahtuman tiedot