Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.2.2020 20:39

AIKP1002 Aikuisen oppiminen, 3 op, EduFutura-opinnot, kesä 2018, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 15.4.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/aikuiskasvatustiede
Ilmoittautumisaika: 15.3.18 klo 0:00 - 15.4.18 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 5.5.18 - 3.6.18
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 4
Maksimi osallistujamäärä: 5
Sopii vielä: 1
Organisaatiot:Aikuiskasvatustiede (avoin yo) (AVOAIK), Avoin yliopisto (AYO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

EduFutura-opintoihin sisältyvä kurssi, johon voivat ilmoittautua JAMKin ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän eri oppilaitosten tutkinto-opiskelijat.

Sisältö:Käsitykset siitä, mitä oppiminen on ja miten sitä voidaan edistää, ovat vaihdelleet historian saatossa. Perusolettamuksia, joita kulloinkin tehdään oppimisen luonteesta, kutsutaan oppimiskäsityksiksi. Jaksossa perehdytään erilaisiin oppimiskäsityksiin ja oppimiseen vaikuttaviin tekijöihin sekä sovelletaan lähteistössä kuvattua aikuisen oppimiseen/omaan oppimiseen.
Osaamistavoitteet:

Opintojakson tehtyään opiskelija osaa:

  • tunnistaa ja jäsentää oppimiskäsityksiä
  • tarkastella perustellen aikuisen oppimiseen vaikuttavia tekijöitä omassa oppimisessaan
  • hahmottaa aikuisten oppimisen yksilöllisenä ja sosiaalisena ilmiönä
Ilmoittautuminen:
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
Suoritustavat:

Verkkokurssi kesällä 2018. Tarkempi aikataulu löytyy tämän sivun alaosasta.

Kirjallisuus:
  • Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus. (Luvut 1-11.)
  • Partanen, A. 2011. ”Kyllä minä tästä selviän”. Aikuisopiskelijat koulutustarinansa kertojina ja koulutuksellisen minäpystyvyytensä rakentajina. Kokkola: Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.
   
   
   
Arviointi:

Arvosteluasteikko: 0-5

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit: Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään verkkokurssilla Optima-työtilassa.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi keväällä 2018 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2
ilm.aika: 15.3.2018 00:00 - 15.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-20ma14.5.201800:00-00:00-Verkkokurssi alkaa OptimassaTapahtuman tiedot
2-22su3.6.201800:00-00:00-Verkkokurssi päättyy OptimassaTapahtuman tiedot