Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.11.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2019 14:09

ERIP102 Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot, 5 op, EduFutura-opinnot, kesä 2018, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Erityispedagogiikka (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 22.4.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/erityispedagogiikka
Ilmoittautumisaika: 15.3.18 klo 0:00 - 22.4.18 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 29.4.18 - 31.7.18
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 3
Maksimi osallistujamäärä: 5
Sopii vielä: 2
Organisaatiot:Erityispedagogiikka (avoin yo) (AVOERI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

EduFutura-opintoihin sisältyvä kurssi, johon voivat ilmoittautua JAMKin ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän eri oppilaitosten tutkinto-opiskelijat.

Sisältö:
  • erityiskasvatuksen toimintaympäristöt
  • tukijärjestelmät
  • yhteistyöverkosto
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvailla erilaisia erityiskasvatuksen toimintaympäristöjä
  • jäsentää yhteistyöverkostoja
  • tunnistaa tukijärjestelmät ihmisen elämänkulun eri vaiheissa
  • löytää keskeistä tukijärjestelmiin liittyvää lainsäädäntöä
Ilmoittautuminen:
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
Suoritustavat:

Verkkotehtävä: verkkotehtävä suoritetaan itsenäisesti, omaan tahtiin verkkotehtävän aukioloaikana (1.5.-31.7.2018).

  • Kesän verkkokurssi järjestetään Moodle-oppimisympäristössä. Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Voit ottaa tunnuksen käyttöösi salasana.jyu.fi -osoitteessa aikaisintaan kahden päivän kuluttua ilmoittautumisestasi. Tarvitsemasi kurssiavain löytyy opintojakson Koppa-sivulta.

 

Kirjallisuus:

1. Jahnukainen, M. (toim.) 2012. Lasten erityishuolto ja –opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino. Johdanto-luku s. 15–54 sekä vähintään 2 muuta lukua oppimistehtävän teemoihin liittyen. (E- kirja) 
2. Määttä, P. & Rantala, A. 2016. Tavallisen erityinen lapsi. Onnistuneen yhteistyön arvoitusta ratkaisemassa. 2. painos. Jyväskylä: PS-kustannus. 
3. Vähintään kaksi erityispedagogiikan alan väitöskirjaa oppimistehtävän teemoihin liittyen. 
4. Finlex verkkosivut (http://www.finlex.fi)

Arviointi:

Arvosteluasteikko: 0-5

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit: Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään verkkokurssilla Optima-työtilassa.

Vertailu

Korpissa on valittavana 5 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkotehtävä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 5
ilm.aika: 15.3.2018 00:00 - 22.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-18ti1.5.201800:00-00:00-Verkkotehtävä avataanTapahtuman tiedot
2-31ti31.7.201800:00-00:00-Verkkotehtävä suljetaanTapahtuman tiedot