Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.11.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2019 14:38

YTTP1140 Yrittäjyyden perusteet, 5 op, EduFutura-opinnot, kesä 2018, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 22.4.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kauppatieteet
Ilmoittautumisaika: 15.3.18 klo 0:00 - 22.4.18 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 15.3.18 - 31.7.18
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 0
Maksimi osallistujamäärä: 5
Sopii vielä: 5
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Yrityksen taloustiede (avoin yo) (AVOYTT)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

EduFutura-opintoihin sisältyvä kurssi, johon voivat ilmoittautua JAMKin ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiaan kuuluvien oppilaitosten opiskelijat.

Opintojakso suoritetaan osallistumalla 7.5.–10.6.2018 järjestettävälle verkkokurssille.

Sisältö:
 • yrittäjyys yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta
 • omaehtoinen/sisäinen/ulkoinen yrittäjyys,
 • yrittäjyysprosessin vaiheet
 • erilaiset käsitykset uuden yritystoiminnan käynnistämisprosessista
 • yritystoiminnan kasvu/kasvattaminen
 • exit-strategiat
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • nimetä ja määritellä yrittäjyyden keskeiset ulottuvuudet
 • selittää yrittäjyyden yhteiskunnallisessa roolissa ja merkityksessä tapahtuneita muutoksia
 • nimetä ja määritellä koko yrittäjyysprosessin vaiheet
 • eritellä ja vertailla uuden yritystoiminnan käynnistämistä koskevia selitysmalleja
Esitiedot:

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Suoritustavat:

Osallistuminen verkkokurssille 7.5.-10.6.. Verkkokurssilla on käytössä Optima-verkko-opiskelusympäristö. Optimaan kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Voit ottaa tunnuksen käyttöösi salasana.jyu.fi -osoitteessa aikaisintaan kahden päivän kuluttua ilmoittautumisestasi opintojaksolle.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali- Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kirjallisuus:

Op­pi­ma­te­ri­aa­lit ja kirjallisuus

 

Sekä valinnaisesti toinen teoksista soveltuvin osin

 • Barringer, B.R. & Duane Ireland, R. (2015) Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures (5th Edition)
 • Read, Sarasvathy, Dew, Wiltbank & Ohlsson (2011): Effectual Entrepreneurship
Arviointi:

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiasteikko on 0-5. Tarkemmat arviointiperusteet löytyvät opintojakson Koppa-sivulta.

 

Vertailu

Korpissa on valittavana 6 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

verkkokurssi [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi / kesä 2018 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; minimi 5, maksimi 5
ilm.aika: 15.3.2018 08:00 - 15.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-19ma7.5.201800:00-00:00-verkkokurssi alkaaTapahtuman tiedot
2-23su10.6.201800:00-00:00-verkkokurssi päättyyTapahtuman tiedot