Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
16.1.2021 07:17

Terveystiedon monitieteinen aineopintokokonaisuus, 35 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:00.

Maksutiedot

Opintomaksu: 350.00 euroa
Maksuerät: 2 tasaerää

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet/terveystieto
Alkaa - päättyy: 1.8.18 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.18 klo 0:00 - 31.7.19 klo 23:00
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 720 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Mari Laine (mari.k.laine@jyu.fi)
Heli Tyrväinen (heli.h.tyrvainen@jyu.fi)
Laajuus: 35 op
Ilmoittautuneita: 74
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieto (avoin yo) (AVOTTM)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain sekä suorittaa ne pääosin etäopiskellen.
HUOM! Voit ilmoittautua aineopintoihin, jos olet suorittanut soveltuvat edeltävät opinnot, ks. kohta ”Esitiedot”.

Perehdytys Connect-verkkokokousjärjestelmän kautta ke 19.9.2018 klo 18.30 - 19.30 osoitteessa https://connect.jyu.fi/avointerveystieteet/  (Kirjoita nimesi quest-kenttään ja paina "enter room". Osallistua ja kysyä voit chatin kautta.)

Sisältö:

Terveystiedon aineopinnoissa syvennät perusopinnoissa oppimaasi. Syvennät osaamistasi terveystiedon opettajan työssä tarvittavaa kokonaisosaamista, joka rakentuu tutkivasta otteesta, sisällöllisestä aineenhallinnasta, pedagogisesta ja vuorovaikutusosaamisesta, eettisestä osaamisesta, itsetuntemuksesta, oppilaantuntemuksesta sekä toimintaympäristön tuntemuksesta.

Terveystiedon opinnot pätevöittävät terveystieto -oppiaineen opettamiseen. Opettajan pedagogisiin opintoihin yhdistettynä terveystiedon perus- ja aineopinnot vastaavat maisterin tutkinnon suorittaneilla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (14.12.98/986) mukaisia vähintään 60 opintopisteen laajuisia opetettavan aineen opintoja.

Aineopintoihin sisältyvät opintojaksot

Opintojaksojen tarkat suoritustapa- ym. tiedot löytävät linkkien kautta.

HUOM! Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet terveystiedon monit. perusopinnoissa opintojakson Terveystiedon sisällöt I, Seksuaaliterveys (3 op), suorittavat aineopinnoissa TERV112 opintojakson sijaan opintojakson TERV007 Terveystiedon sisällöt I, Kulttuuri ja terveys (3 op).

Osaamistavoitteet:

Terveystiedon aineopinnot suoritettuaan opiskelija
• osaa soveltaa tarkoituksenmukaisesti terveystieto-oppiaineen sisältöjä ja erilaisia oppimisympäristöjä opetuksessa
• osaa tehdä pedagogisesti perusteltuja ratkaisuja ja rakentaa oppimista edistävää ilmapiiriä
• osaa analysoida oppilaantuntemuksen merkitystä terveystiedon oppimis- ja opetusprosessin kannalta
• osaa arvioida ja kehittää terveystiedon opettajan asiantuntijuuttaan
• osaa tunnistaa opetustyöhön liittyvän eettisen vastuunsa sekä arvioida tilanteita ja ratkaisuja tästä näkökulmasta
• osaa soveltaa kansallisia opetussuunnitelmia ja tuntee opetustyötä ohjaavat keskeiset säädökset ja ohjeet

Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut terveystiedon monitieteisen opintokokonaisuuden perusopinnot, terveyskasvatuksen perusopinnot, liikuntahygienian ja kansanterveyden perusopinnot tai liikunnanopettajan tutkintoon sisältyneet vastaavat opinnot. Toimita oikeaksi todistettu todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista tai liikunnanopettajan tutkinnosta oppiaineen opintosihteerille heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin. 
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
  • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”.
Suoritustavat:

Opiskelumuodot vaihtelevat opintojaksoittain.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Yhteystiedot:
  • Opintosihteeri Pauliina Tarvainen, puh. 040 805 4433, pauliina.tarvainen@jyu.fi
  • Koulutuspäällikkö Susanna Nummi, puh. 040 805 4905, susanna.nummi@jyu.fi
Avainsanat:

terveystieto, aineopinnot

Arviointi:

Arvosteluasteikko

  • 0-5

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit