Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.13.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.9.2019 02:44

Terveystieteiden perusopinnot, 27 op, lv. 2018-2019, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 270.00 euroa
Maksuerät: 2 tasaerää

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet/terveystieteet
Alkaa - päättyy: 1.8.18 - 31.7.19
Ilmoittautumisaika: 1.8.18 klo 0:00 - 31.7.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Päivi Eskola (paivi.eskola@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Mari Laine (mari.k.laine@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Heli Tyrväinen (heli.h.tyrvainen@jyu.fi)
Laajuus: 27.0 op
Ilmoittautuneita: 67
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain sekä suorittaa ne pääosin etäopiskellen. Opintokokonaisuus on tarjolla myös lukuvonna 2019-2020. Lukuvuoden 2019-2020 aikataulutiedot ilmoitetaan viimeistään touko-kesäkuussa 2019

Perehdytys Connect-verkkokokousjärjestelmän kautta to 17.1.2019 klo 17.00 - 18.30 osoitteessa https://connect.jyu.fi/avointerveystieteet2

 

Sisältö:

Terveystieteiden perusopinnoissa on fysioterapian, gerontologian, liikuntalääketieteen ja terveyskasvatuksen sisältöjä. Terveystieteiden opinnoissa tarkastellaan terveyteen, toimintakykyyn ja terveyskäyttäytymiseen liittyviä kysymyksiä eri ikä- ja väestöryhmissä. Keskeisiä näkökulmia on liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden yhteys terveyteen ja toimintakykyyn sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen keinoin. Perusopintojen jälkeen opintoja on mahdollista jatkaa aineopintoihin.

Opinnot sopivat liikunta-, sosiaali- ja terveysalalle aikoville tai näillä työskenteleville sekä järjestötyössä toimiville tai muuten terveyden sisällöistä kiinnostuneille. Opintoja voi suositella sivuaineeksi esimerkiksi liikunnan, yhteiskuntatieteiden tai psykologian tutkintoihin tähtääville opiskelijoille.

HUOM! Mikäli sinulla on amk- tai opistoasteen tutkinto ja tavoitteenasi on TtM-tutkinnon suorittaminen, tutustu haluamasi pääaineen täydentäviin opintoihin.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Opintojaksojen tarkat suoritustapa- ym. tiedot löytävät linkkien kautta.

Osaamistavoitteet:

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija...
• tuntee pääpiirteissään kehon rakenteen ja toiminnan sekä niissä tapahtuvat vanhenemismuutokset ja liikunnan fysiologiset vaikutukset
• osaa selittää liikunnan vaikutuksia terveyteen eri ikäkausina ja eri olosuhteissa
• osaa kuvata ja käyttää terveyden, terveyden edistämisen, toimintakyvyn, ikääntymisen ja kuntoutuksen peruskäsitteitä
• osaa määritellä terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä kuntoutuksen periaatteita
• osaa kuvata kansanterveyden tilaa ja selittää eri väestöryhmien välisiä terveyseroja
• osaa tarkastella monipuolisesti terveyskäyttäytymiseen vaikuttavia yksilö-. yhteisö- ja yhteiskuntatason tekijöitä
• osaa kuvata yleisimpiä kansantauteja ja liikunnan merkitystä niiden ehkäisyssä ja hoidossa
• osaa kuvata väestön ikääntymisen yhteiskunnallisia vaikutuksia

Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin. 
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
  • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”.
Suoritustavat:

Opiskelumuodot vaihtelevat opintojaksoittain. Opintojen aluksi laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops).

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Yhteystiedot:
  • Opintosihteeri Pauliina Tarvainen, puh. 040 805 4433, pauliina.tarvainen@jyu.fi
  • Koulutuspäällikkö Susanna Nummi, puh. 040 805 4905, susanna.nummi@jyu.fi
Avainsanat:terveystieteet, terveyskasvatus, gerontologia, liikuntalääketiede
Arviointi:

Arvosteluasteikko

  • 0-5

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit