Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.16.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.9.2021 06:41

Perheopintojen perusopinnot, 25 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 00:00.

Maksutiedot

Opintomaksu: 250.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/perheopinnot/
Ilmoittautumisaika: 1.8.18 klo 0:00 - 31.7.19 klo 0:00
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 25 op
Ilmoittautuneita: 84
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Perheopinnot (avoin yo) (AVOPEO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.

Sisältö:

Perheopinnot on aidosti monitieteinen opintokokonaisuus, joka välittää eri tieteenalojen ajankohtaista tietoa perheestä. Tule opiskelemaan perheopintoja, jos

 • työskentelet tai tulet työskentelemään perheiden kanssa
 • haluat tutkintoosi perheasiantuntemusta lisäävän sivuaineen
 • haluat oppia ymmärtämään paremmin perhettä: sen monimuotoisuutta, sisäisiä suhteita ja suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan

Perheopinnot sisältävät tutkimustietoa mm. erilaisista perheistä, perheen voimavaroista ja kriiseistä, vanhemmuudesta, isovanhemmuudesta tai perheestä osana yhteiskuntaa.Jyväskylän avoimessa yliopistossa perheopintoja toteuttavat kasvatustieteen, erityispedagogiikan, psykologian, yhteiskuntapolitiikan, sosiologian ja gerontologian opettajat. Lisäksi opintojaksojen asiantuntijoina käytetään Jyväskylän yliopiston perhetutkijoita. Paitsi ajankohtaista perhetietoa, perheopinnot tarjoavat siis myös mahdollisuuden arvioida eri tieteenalojen tapoja tuottaa sitä.

PERHEOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINTOJAKSOT

Opintojaksojen tarkat suoritustapa- ym. tiedot löytyvät linkkien kautta.

Johdatus perheopintoihin (PEOP010) on monitieteinen opintojakso, joka suositellaan suoritettavaksi perheopintojen alussa. Jakso johdattelee eri tieteiden perhetutkimukseen, perheen monimuotoisuuteen ja suomalaisen perheen kehityssuuntiin.

Perhe ja yksilö (PEOP020) -jaksossa perhettä tarkastellaan psykologian näkökulmasta. Tarkasteltavina ovat mm. lapsen kehitys perheessä, perheen vuorovaikutussuhteet sekä perheen ja parisuhteen voimavarat ja kriisit.

Perhe ja kasvatus (PEOP030) -jaksossa voi valita joko kasvatustieteen tai erityispedagogiikan vaihtoehdon. Molemmissa on pääteemana vanhemmuus. Erityispedagogiikan vaihtoehdossa tarkastellaan myös perheen ja ammattilaisten yhteistyötä.

Perhe ja yhteiskunta (PEOP040) -opintojaksossa tutkitaan perheen ja suomalaisen yhteiskunnan suhdetta sekä perheen arkea yhteiskuntatieteiden (yhteiskuntapolitiikan, sosiologian ja sosiaalityön) näkökulmista. Miten yhteiskunnalliset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat perheeseen?

Valinnaisissa perheopinnoissa (PEOP050) voi valita joko psykologian, kasvatustieteen, erityispedagogiikan, yhteiskuntatieteiden tai gerontologian vaihtoehdon ja syventää valitsemaansa näkökulmaa perheestä.

Osaamistavoitteet:

Perheopinnot välittävät opiskelijoille eri tieteenaloilla syntyvää ajankohtaista tietoa perheestä. Opinnot antavat välineitä ymmärtää perhettä sekä sen suhteita yhteiskuntaan ja yksilöön. Perheopintojen perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee monitieteisen perhetutkimuksen keskeiset käsitteet ja lähestymistavat

 • osaa tarkastella perhettä eri perheenjäsenten, perhekokonaisuuden ja yhteiskunnan näkökulmista

 • osaa jäsentää perheeseen liittyviä ilmiöitä käsitteellisesti ja teoreettisesti

 • tuntee uutta, suomalaista perhettä koskevaa tutkimustietoa ja pystyy liittämään sen ajankohtaiseen, perheestä käytävään keskusteluun

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”
 • Opintokokonaisuuden opintojaksoja on mahdollista suorittaa yksittäisinä opintojaksoina
Suoritustavat:

Opinnot on mahdollista suorittaa etäopintoina. Suoritustapoina on perhetutkimuskirjallisuuteen pohjautuvia oppimistehtäviä, verkkokursseja ja verkkoon tallennettuja asiantuntijaluentoja. Joitakin opintojaksoja voi suorittaa myös tenttimällä.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille.

Yhteystiedot:
Avainsanat:perheopinnot

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit