Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.16.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.10.2021 20:58

Varhaiskasvatustieteen aineopinnot, 35 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 350.00 euroa
Maksuerät: 2 tasaerää

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/varhaiskasvatustiede
Ilmoittautumisaika: 1.8.18 klo 0:00 - 31.7.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 720 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 35 op
Ilmoittautuneita: 37
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Varhaiskasvatustiede (avoin yo) (AVOVAR)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Voit ilmoittautua aineopintoihin, jos olet suorittanut soveltuvat edeltävät opinnot, ks. kohta ”Esitiedot”.

Sisältö:

Opintokokonaisuuden opintojaksoja on mahdollista suorittaa yksittäisinä opintojaksoina (edellyttäen, että aineopintoja edeltävät opinnot on suoritettu).

AINEOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINTOJAKSOT

Kaikki opiskelijat suorittavat

 • tutkimusmenetelmäopinnot (5 op + 5 op).
 • KTKO105 Johdatus tilastolliseen tutkimukseen yleisopintojakso ( ei sisälly aineopintokokonaisuuden opintomaksuun). Mikäli saat näyttökoeoikeuden KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät (5 op) -opintojaksolle, sinulta ei edellytetä tämän kurssin suorittamista.
 • sisältöopinnot (15 op).
 • VKTA4200 Proseminaari (10 op) tai VKTA3005 harjoittelu (5 op) ja KLAA4100 Kasvatustieteelliseen tutkimukseen perehtyminen (5 op). Mikäli opiskelija aikoo hakea tutkinto-opiskelijaksi Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatustieteen (lastentarhanopettaja) koulutukseen avoimen yliopiston väylän kautta, tulee VKTA4200 Proseminaari (10 op) olla suoritettuna.

Tutkimusmenetelmäopinnot:

Laadulliset tutkimusmenetelmät:

Määrälliset tutkimusmenetelmät:

Ennen KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät (5 op) -opintojaksoa, sinun tulee suorittaa yleisopintojakso KTKO105 Johdatus tilastolliseen tutkimukseen (2 op). Yleisopintojakso ei sisälly aineopintokokonaisuuden opintomaksuun.

Sisältöopinnot:

Proseminaari / Kasvatustieteelliseen tutkimukseen perehtyminen JA harjoittelu:

 • VKTA4200 Proseminaari (10 op) Seminaarityöskentely (Jyväskylä), työskentely Moodlessa sekä Connect-verkkokokousjärjestelmässä, proseminaarityön tekeminen ja raportointi. Katso proseminaarin edeltävät opinnot linkin kautta.

tai

Osaamistavoitteet:

Varhaiskasvatustieteen aineopinnoissa laajennetaan ja syvennetään perusopinnoissa omaksuttuja tietoja, taitoja ja kompetensseja. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee lapsia koskevat keskeiset kehitys- ja oppimisteoriat
 • ymmärtää lapsuuden ja varhaispedagogiikan yhteiskunnalliset ja kulttuuriset lähtökohdat
 • osaa ottaa toimintansa lähtökohdaksi lasten oikeudet ja lasten hyvinvointiin vaikuttavat tekijät
 • ymmärtää työyhteisön ryhmäilmiöitä ja omaa työssä tarvittavia vuorovaikutustaitoja
 • hallitsee varhaiskasvatusalan tutkimuksessa käytettävän käsitteistön
 • osaa hankkia, arvioida ja soveltaa varhaiskasvatusta koskevaa tieteellistä tietoa
 • tuntee keskeiset varhaiskasvatuksen tutkimustraditiot ja tiedonhankintamenetelmät sekä
 • osaa laatia ohjatusti pienimuotoisen tieteellisen tutkielman
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut

 • varhaiskasvatustieteen perusopinnot tai
 • kasvatustieteen perusopinnot tai
 • kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot tai
 • kasvatustieteen pedagogiset perusopinnot.

Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

 

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”
 • Opintokokonaisuuden opintojaksoja on mahdollista suorittaa yksittäisinä opintojaksoina edellyttäen, että aineopintoja edeltävät opinnot on suoritettu.
Suoritustavat:

Suoritustavat vaihtelevat opintojaksoittain. Opintoihin sisältyy myös läsnäoloa vaativaa lähiopetusta jaksoilla VKTA1039 ja VKTA4200.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille.

Yhteystiedot:
Avainsanat:

varhaiskasvatustiede

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit