Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.13.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.7.2019 09:42

HISP011 Johdatus historiantutkimukseen, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/historia
Ilmoittautumisaika: 1.8.18 klo 0:00 - 31.7.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 80
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Historia (avoin yo) (AVOHIS)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Historian perusopinnot suositellaan aloittamaan tällä opintojaksolla.

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen halutessasi täysin etäopiskellen.

Sisältö:Opintojaksossa perehdytään historiantutkimuksen perusperiaatteisiin ja käsitteisiin.
Osaamistavoitteet:

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- tunnistaa historiantutkimuksen keskeiset tutkimussuuntaukset ja käsitteet
- tuntee historiapolitiikan ja -kulttuurin käsitteet sekä keskeisen sisällön
- ymmärtää perusperiaatteet lähteiden käyttämisestä historiantutkimuksessa
- pystyy keskustelemaan tutkimusteksteistä
- osaa vertailla erilaisia historiatieteellisiä tulkintoja ja ymmärtää historian tutkimuksen tulkinnallisen luonteen
- ymmärtää kronologian ja syy-seuraussuhteiden merkityksen historiantutkimuksessa.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Luentotallenteet, opintomateriaali ja oppimistehtävät.
Luennot on kuvattu ja tallennettu verkkoon, josta ne ovat katsottavissa opiskelijalle sopivana ajankohtana.
Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. 

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Kurssin vastuuopettaja jakaa oppimateriaalin.

Kurssikohtainen oppimateriaali

Opintomateriaalit kerrotaan oppimateriaali-Kopassa.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena toteutettavalla kurssilla 80% läsnäolo sekä kirjalliset tehtävät. Itsenäisessä työskentelyssä kirjalliset tehtävät. Avoimen yliopiston opiskelijoilla itsenäisessä työskentelyssä kirjalliset tehtävät.

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.