Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.13.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.7.2019 08:46

HISP024 Politiikka, kieli ja kulttuuri, 4 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 60.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/historia
Ilmoittautumisaika: 1.8.18 klo 0:00 - 31.7.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 30
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Historia (avoin yo) (AVOHIS)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen halutessasi täysin etäopiskellen.

Sisältö:Opintojaksolla perehdytään poliittisen historian ja kansainvälisten suhteiden suuriin kehityslinjoihin, kulttuurin ja kielen merkityksiin sekä vertailevaan tutkimukseen.
Osaamistavoitteet:Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- tuntee erityisesti Euroopan ja Pohjois-Amerikan poliittisen historian merkittävät tapahtumat ja suuret kehityslinjat sekä niiden merkityksen erityisesti 1700-luvun jälkipuoliskolta nykypäiviin
- ymmärtää kulttuurin ja kielen merkityksen poliittisen historian tutkimuksessa
- on perehtynyt kansainvälisten suhteiden historiaan erityisesti 1900-luvun ja Euroopan integraation osalta
- on perehtynyt poliittisen historian vertailevaan ja poikkikansalliseen tutkimukseen.
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Luentotallenteet, kirjallisuutta ja oppimistehtävät
TAI
Kirjatentti avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä.
Luennot on kuvattu ja tallennettu verkkoon, josta ne ovat katsottavissa opiskelijalle sopivana ajankohtana.
Katso lv. 2018-2019 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen
Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. 

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
Ihalainen, Pasi (ed.), Scandinavia in the Age of Revolution: Nordic Political Cultures, 1740-1820 (2011)
Paxton, Robert, Europe in the twentieth century (2011)

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena toteutettavalla kurssilla 80% läsnäolo sekä kirjalliset tehtävät ja kirjatentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjatentti. Avoimen yliopiston opiskelijoilla itsenäisessä työskentelyssä kirjalliset tehtävät tai kirjatentti.

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.