Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.13.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.11.2020 23:18

YFIA302 Klassikot II, 5 op, valtio-opin ja filosofian opiskelijoille, suoritettavissa 31.12.2018 saakka, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 30.11.18 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/yhteiskuntatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.8.18 klo 0:00 - 30.11.18 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.18 - 31.12.18
Opettaja(t): Petri Kuhmonen (pkuhmone@gmail.com)
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 1
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Filosofia (avoin yo) (AVOFIL), Valtio-oppi (avoin yo) (AVOVAL)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Opintojakso on osa valtio-opin aineopintoja, joiden suoritusmahdollisuus päättyy 31.12.2018. Jaksolle voi ilmoittautua 30.11.2018 saakka ja opinto-oikeus on voimassa 31.12.2018 saakka. Opintojakson voi suorittaa etäopiskellen.

Sisältö:

Syvällinen tutustuminen varhaismoderneihin ja moderneihin klassikkoteksteihin. Teosten keskeisten käsitteiden ja argumenttien hahmottaminen. Tekstien kontekstin hahmottaminen.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa lukea filosofian, poliittisen teorian ja sukupuolentutkimuksen klassikoiden tekstiä, arvioida erilaisten käsitteiden ja argumenttien aikakausisidonnaisuutta sekä ymmärtää niiden relevanssin nykymaailmassa.

Esitiedot:

Valtio-opin aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut:

 • JY:n yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op (OPS 2017-2020)
 • JY:n yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op, joihin sisältyy YFIP150 Valtio-opin johdanto TAI
 • JY:n filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot 25 op, joihin sisältyy YFIP150 Valtio-opin johdanto TAI
 • Valtio-opin perusopinnot 25 op

Toimita todistusjäljennös edeltävistä opinnoista oppiaineen koulutussuunnittelijalle heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu. JY:n avoimeen yliopistoon tehdyistä perusopinnoista, jotka näkyvät opintorekisterissämme, ei tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä.

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Valitse toinen seuraavista suoritustavoista:

Tapa 1: Oppimistehtävät ja mahdolliset luentotallenteet.
Tapa 2: Tentti, joka suoritetaan avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisesi jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kirjallisuus:

Suoritetaan kaksi seuraavista:

 1. Machiavelli, N: Il Principe (suom. Ruhtinas).
 2. Descartes, R: Metodin esitys (Teokset 1).
 3. Rousseau, J.-J: Tutkielma ihmisten välisen eriarvoisuuden alkuperästä ja perusteista.
 4. Hobbes, T: The Elements of Law.
 5. Locke, J: Second Treatise on Civil Government (suom. Tutkielma hallitusvallasta).
 6. Mill, J. S: Utilitarismi. JA Mill, J. S: Naisen asema.
 7. Wollstonecraft, M: A Vindication of the Rights of Woman (Suom. Naisten aseman puolustus).
 8. Kant, I: Zum ewigen Frieden (suom. Ikuiseen rauhaan).
 9. Nietzsche, F: Zur Genealogie der Moral (Moraalin alkuperästä: Pamfletti).
 10. Marx, K. & Engels, F: Manifest der Kommunistischen Partei (vuoden 1998 suomennos Kommunistinen manifesti).
Avainsanat:

valtio-oppi