Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.9.2023 01:09

Henkilöstöjohtamisen perusopinnot, 27 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 270.00 euroa
Maksuerät: 2 tasaerää

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kauppatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.8.18 klo 0:00 - 31.7.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 27.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 261
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Henkilöstöjohtaminen (avoin yo) (AVOHJO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.

Voit ilmoittautua kokonaisuuteen sisältyville yksittäisille opintojaksoille, jos olet suorittanut esitietovaatimuksissa mainitut edeltävät opinnot.

Sisältö:

Opintokokonaisuus koostuu henkilöstöjohtamisen kentälle sijoittuvista opinnoista. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet henkilöstön ja organisaatioiden vastuulliseen johtamiseen ja kehittämiseen.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Opintojaksojen tarkat suoritustapa- ym. tiedot löytyvät linkkien kautta.

Pakolliset opintojaksot (23 op)

Valinnaiset opintojaksot (valitaan 4-5 op)

Opinnot aloitetaan opintojaksosta JSBY6120 Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa (1 op), joka sisältää henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laadinnan ja aiemmin suoritettujen korkeakouluopintojen hyväksi luvun. Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden hintaan ja siihen liittyvä tehtävänanto (ml. HOPS-lomake) löytyvät ao. opintojakson sivuilta oppimateriaali-Kopasta jaksolle ilmoittautumisen jälkeen.


Opinnot suoritetaan seuraavassa järjestyksessä:

 1. JSBY6120 Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa 1 op
 2. YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet 5 op
 3. YJOA2110 Henkilöstöjohtaminen 6 op
 4. muut opintojaksot haluamassasi järjestyksessä
 • Opintojen opintomaksu (270 euroa) kattaa pakolliset opintojaksot ja yhden valinnaisen opintojakson. Ylimääräisiä valinnaisia opintoja voit suorittaa maksamalla jaksokohtaisen opintomaksun.
 • Opintokokonaisuus ei sovellu johtamisen aineopintojen edeltäviksi opinnoiksi. Jos tavoitteenasi ovat aineopinnot tai kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (KTK), aloita opintosi liiketoimintaosaamisen perusopinnoilla.
 • Jos olet suorittanut liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon (tradenomi), suosittelemme ilmoittautumista suoraan Johtamisen aineopintoihin (35 op) mahdollisten täydentävien opintojen suorittamisen jälkeen. 

Osaamistavoitteet:

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee keskeiset henkilöstöjohtamisen teoriaperinteet ja käytännöt ja osaa arvioida niiden merkitystä käytännön henkilöstöjohtamisessa
 • hallitsee erityisesti henkilöstöjohtamisen, henkilöstön osaamisen kehittämisen sekä työhyvinvoinnin johtamisen perusteet
 • tunnistaa henkilöstöjohtamiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja kykenee arvioimaan omaa kiinnostustaan aiheeseen
 • osaa etsiä tutkimustietoa ja soveltaa sitä käytäntöön ja ymmärtää myös vastuullisen henkilöstöjohtamisen roolin ja tärkeyden organisaatioiden käytännön toiminnassa
Esitiedot:

Ei esitietovaatimuksia, mutta ensin suoritetaan YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet ja YJOA2110 Henkilöstöjohtaminen, jonka jälkeen vasta muut opintojaksot.

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu -painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”.
Suoritustavat:

Opiskelutapoja ovat kirjalliset oppimistehtävät, verkkokurssit, tentit ja etätentit. Lisäksi opinnoista järjestetään lähiopetusta sekä Jyväskylässä että Helsingissä. Opetukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja kokonaisuus on mahdollista suorittaa myös etäopiskellen. Opintoihin kuuluu englanninkielistä opintomateriaalia, mutta suorituskielenä on suomi. Opinto-ohjausta on tarjolla opintojen kaikissa vaiheissa sekä opintojen sisältöihin että suoritusmuotoihin liittyen.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Yhteystiedot:

Opintosihteeri Karolina Aaltonen, puh. +358 40 846 4820, karolina.m.aaltonen@jyu.fi

Avainsanat:

henkilöstöjohtaminen, johtaminen

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit