Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.16.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.9.2021 07:45

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot, 28 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 280.00 euroa
Maksuerät: 2 tasaerää

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kauppatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.8.18 klo 0:00 - 31.7.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 28 op
Ilmoittautuneita: 243
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Yrityksen taloustiede (avoin yo) (AVOYTT)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit aloittaa opinnot milloin tahansa ja suorittaa ne täysin etäopiskellen.

Sisältö:

Liiketoimintaosaamisen perusopintokokonaisuus koostuu liiketoiminnan keskeisten osa-alueiden laskentatoimen, johtamisen, markkinoinnin, yrittäjyyden sekä viestinnän johtamisen opinnoista. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet ymmärtää liiketoimintaa eri lähtökohdista ja erilaisissa toimintaympäristöissä. Opintokokonaisuuden tiedot ovat välittömästi hyödynnettävissä työelämässä ja opintoja voi suositella sivuaineeksi minkä tahansa alan tutkintoon tähtääville opiskelijoille. Tutkintotavoitteisessa opiskelussa liiketoimintaosaamisen perusopinnot muodostavat pakollisen yhteisen pohjan kaikkien opintosuuntien aineopinnoille. Mikäli olet suorittanut liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon (tradenomi), suosittelemme ilmoittautumista suoraan johtamisen tai markkinoinniin aineopintoihin mahdollisten täydentävien opintojen suorittamisen jälkeen.


Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Opintojaksojen tarkat suoritustapa- ym. tiedot löytyvät linkkien kautta.


Opintokokonaisuuden suorittaminen aloitetaan opintojaksosta JSBY6120 Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa (1 op), joka sisältää henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laadinnan ja aiemmin suoritettujen opintojen hyväksi luvun. Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden hintaan ja siihen liittyvä tehtävänanto (ml. HOPS-lomake) löytyvät ao. opintojakson sivuilta oppimateriaali-Kopasta jaksolle ilmoittautumisen jälkeen. Muita kokonaisuuteen sisältyviä opintojaksoja voi suorittaa vapaassa järjestyksessä, jakso YTTP1160 Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen suoritetaan viimeiseksi.

Osaamistavoitteet:

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:       

  • muodostaa kokonaiskuvan liiketoimintaosaamisesta ja soveltaa opittua käytäntöön
  • tunnistaa liiketoimintaosaamiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä
  • arvioida omaa kiinnostustaan liiketoimintaosaamisen eri osa-alueisiin
  • arvioida liiketoimintaa myös vastuullisuuden ja eettisyyden näkökulmista
Esitiedot:

Ei esitietovaatimuksia.
 

Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu -painiketta.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
  • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”.
Suoritustavat:

Opiskelutapoina ovat kirjalliset oppimistehtävät, tentit ja verkkokurssit. Lisäksi opinnoista järjestetään lähiopetusta Jyväskylässä ja Helsingissä. Opetukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja kokonaisuus on suorittavissa myös etäopiskellen. Opintoihin kuuluu englanninkielistä opintomateriaalia, mutta suorituskielenä on suomi. Opinto-ohjausta on tarjolla opintojen kaikissa vaiheissa sekä opintojen sisältöihin että suoritusmuotoihin liittyen.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali- Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille.

Yhteystiedot:

Opintosihteeri Karolina Aaltonen, puh. +358 40 846 4820, karolina.m.aaltonen@jyu.fi

Avainsanat:

liiketoimintaosaaminen, yrityksen taloustiede

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit