Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.3

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.5.2022 04:24

KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kasvatustiede
Ilmoittautumisaika: 1.8.18 klo 0:00 - 31.7.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 451
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Sisältö:

- asiantuntijuus korkeatasoisen osaamisen kehittymisenä
- asiantuntijuus yhteisöllisenä ilmiönä
- asiantuntijatiedon luonne
- ammatillinen identiteetti ja ammatillinen toimijuus
- työssä oppiminen kasvatusalalla

Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- eritellä asiantuntijuuden ja ammatillisen identiteetin tutkimuksen näkökulmia
- kuvata asiantuntijuutta ja ammatillista identiteettiä ilmiönä tieteellisten käsitteiden avulla
- tarkastella tietoisesti ja kriittisesti omia näkökulmiaan asiantuntijuuteen ja ammatilliseen identiteettiin sekä syventää niitä tutkimuksellisesta näkökulmasta
- tunnistaa oman roolinsa aktiivisena asiantuntijuuden ja ammatillisen identiteetin rakentajana
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Valitse yksi alla olevista suoritustavoista:

Suoritustapa 1: Oppimistehtävä yksilövastauksena

Suoritustapa 2: Kirjatentti seuraavina avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä:
- syksy 2018: 18.9. ja 6.11.
- kevät 2019: 15.1., 12.3. ja 14.5.

Katso lv. 2018-2019 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen

Suoritustapa 3: etätentti Kopassa alla mainittuina tenttipäivinä. Ilmoittautuminen alla olevien linkkien kautta:
- etätentti Kopassa 20.9.2018
- etätentti Kopassa 8.11.2018
- etätentti Kopassa 17.1.2019
- etätentti Kopassa 14.3.2019
- etätentti Kopassa 16.5.2019
- etätentti Kopassa 27.6.2019

Suoritustapa 4: Verkkokurssi syksyllä 2018 ja keväällä 2019. Tarkempi aikataulu ja ilmoittautuminen verkkokurssiryhmään löytyy tämän sivun alaosasta.

- Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
- Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset
- HUOM! Jos suoritat tämän opintojakson yksittäisenä jaksona ja valitset suoritustavaksi verkkokurssin, älä ilmoittaudu opintojaksolle ennen kuin verkkokurssin ilmoittautuminen alkaa. Näin varmistat, että opinto-oikeutesi on voimassa koko verkkokurssin ajan.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
 • Collin, K., Paloniemi S., Rasku-Puttonen, H. & Tynjälä, P. (toim.) 2010 tai uudemmat. Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus. Helsinki: WSOYpro. Kirjasta hyödynnetään lukuja:
  • Paloniemi, Rasku-Puttonen & Tynjälä: Asiantuntijuudesta identiteettiin – Anneli Eteläpellon tutkimuspolkuja.
  • Palonen & Gruber: Satunnainen, rutiininomainen ja tietoinen osaaminen.
  • Tynjälä: Asiantuntijuuden kehittämisen pedagogiikkaa.
  • Hökkä, Vähäsantanen & Saarinen: Toimijuuden tilat ja tunnot – opettajien muuttuva työ koulutusorganisaatioissa.
  • Collin & Billett: Luovuus ja oppiminen työssä.
 • Eteläpelto, A., Collin, K. & Saarinen, J. (toim.) 2007 tai uudemmat. Työ, identiteetti ja oppiminen. Helsinki: WSOY.
 • Hökkä, P., Paloniemi, S., Vähäsantanen, K., Herranen, S., Manninen, M. & Eteläpelto, A. (toim.) 2014. Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen: luovia voimavaroja työhön! Jyväskylän yliopisto. (Saatavilla e-kirjana)
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään oppiaineen Koppa-sivuilla.

 

Vertailu

Korpissa on valittavana 5 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi / syksy 2018 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 36, minimi 10, maksimi 80
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 7.10.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-42ma15.10.201800:00-00:01HämäläinenVerkkokurssi alkaaTapahtuman tiedot
2-46pe16.11.201800:00-00:01HämäläinenVerkkokurssi päättyyTapahtuman tiedot
Verkkokurssi / kevät 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 41, minimi 10, maksimi 80
ilm.aika: 1.1.2019 00:00 - 24.3.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-14ma1.4.201900:00-00:01HämäläinenVerkkokurssi alkaaTapahtuman tiedot
2-18pe3.5.201900:00-00:01HämäläinenVerkkokurssi päättyyTapahtuman tiedot