Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 10:01

ERIP101 Erityispedagogiikan perusteet, 5 op, Ryhmänohjausmalli, lv. 2018-2019, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/erityispedagogiikka
Ilmoittautumisaika: 8.8.18 klo 0:00 - 31.7.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 8.8.18 - 31.7.19
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 54
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Erityispedagogiikka (avoin yo) (AVOERI)
Opetuksen järjestäjät:Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan opisto, Hämeen kesäyliopisto, Joutsenon opisto, Jyväskylän kristillinen opisto, Karstulan evankelinen opisto, Kauhajoen evankelinen opisto, Kouvolan kansalaisopisto, Lahden kansanopisto, Mikkelin kesäyliopisto, Peräpohjolan opisto, Seinäjoen kansalaisopisto, Seurakuntaopisto, Tampereen kesäyliopisto, Vuolle-opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:erityispedagogiikan teoriaperusta ja lähitieteet, erityispedagogiikan ja erityisopetuksen historia, erityispedagogiikan alan suuntaukset, erityispedagogiikan tutkimussuuntaukset
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
*esittää erityispedagogiikan historialliset ja teoreettiset kehityslinjat
*määrittää erityispedagogiikan alan keskeisiä käsitteitä ja lähitieteitä
*eritellä erityispedagogiikan alaan vaikuttavia kansainvälisiä ja kansallisia suuntauksia
*kuvata erityispedagogiikan tutkimustoiminnan painotukset
*hyödyntää erityispedagogiikan alan tiedonlähteitä
Ilmoittautuminen:- Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
- Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoytol
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden kyseisessä oppilaitoksessa järjestettäviin opintoihin.
Suoritustavat:

Valitse yksi alla olevista suoritustavoista:

Suoritustapa 1: Tentti seuraavina avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä:
- syksy 2018: 21.8., 9.10. ja 4.12.
- kevät 2019: 15.1., 12.3. ja 14.5.

Katso lv. 2018-2019 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen
Tenttimateriaaleina ovat tallenneluennot, artikkelit ja sivun alalaidassa lueteltu kirjallisuus. Tallenneluennot ja artikkelit löytyvät oppimateriaali-Kopasta.

Suoritustapa 2: Etätentti Kopassa alla mainittuina tenttipäivinä. Etätentin tekeminen tarkoittaa jakson tenttimistä verkossa esimerkiksi kotoa käsin. Tenttimateriaaleina ovat tallenneluennot, artikkelit ja sivun alalaidassa lueteltu kirjallisuus. Tallenneluennot ja artikkelit löytyvät oppimateriaali-Kopasta.
Ilmoittaudu valitsemaasi etätenttiin alla olevien linkkien kautta:
- etätentti 20.9.2018 klo 16.30-20.30
- etätentti 22.11.2018 klo 16.30-20.30
- etätentti 11.4.2019 klo 16.30-20.30

Suoritustapa 3: Luennot ja tentti tai oppimistehtävä. Yhteistyöoppilaitos voi järjestää opintojakson kokonaan lähiopetuksena. Tällöin tarkemmat tiedot ilmoitetaan oppilaitoksesi ohjelmassa.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

1. Kivirauma, J. (toim.) 2008. Muuttuvat marginaalit. Näkökulmia vammaistutkimukseen. Kehitysvammaliitto.
- Tentitään artikkelit: Salmi, Huuskonen ja Teittinen
- teos löytyy myös verkosta: http://www.kehitysvammaliitto.fi/wp-content/uploads/muuttuvat_marginaalit.pdf
2. Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen, H., Vehmas, S., 2015 Erityispedagogiikan perusteet. Helsinki. WSOY oppimateriaalit.
- Tentitään kokonaan
- on luettavissa myös e-kirjana.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään oppiaineen Koppa-sivuilla.

Vertailu

Korpissa on valittavana 11 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.