Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.11.2021 19:41

VKTA4200 Proseminaari, 9 - 10 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 150.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/varhaiskasvatustiede
Ilmoittautumisaika: 1.8.18 klo 0:00 - 31.7.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 9 - 10 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 14
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Varhaiskasvatustiede (avoin yo) (AVOVAR)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:
  • Jos suoritat tämän yksittäisenä jaksona, ilmoittaudu jaksolle vasta, kun haluamasi proseminaariryhmän ilmoittautuminen alkaa.
  • Tiedot ryhmistä (Jyväskylän kevään ja syksyn ryhmät), niiden aikatauluista ja ilmoittautumisajoista löydät sivun alaosasta.
  • Proseminaariryhmässä saattaa olla kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja varhaiskasvatustieteen opiskelijoita. Kiintiö koskee omaa oppiainettasi. Kannattaa ilmoittautua myös jonotuspaikoille, sillä toisesta aineesta mahdollisesti tyhjäksi jääneet paikat tasoitetaan ilmoittautumisajan päätyttyä (ilmoittautumisjärjestyksessä).
  • Suosittelemme, että proseminaari suoritetaan vasta opintojen loppuvaiheessa, kun tutkimusmenetelmäkurssit KTKA2010 ja KTKA2020 (1.8 jälkeen aineopintonsa aloittaneilla myös KTKO105 -opintojakso) tai vastaava näyttökoe sekä osa sisältöopintojaksoista on suoritettu.
Sisältö:tutkimusprosessin vaiheet, tiedon hankinta, empiirinen tutkielma, tieteellinen viestintä ja kielenhuolto, tutkimusetiikka, tieteellinen argumentointi, vertaisarviointi
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- etsiä ja käyttää tutkimusaiheeseensa liittyvää tieteellistä kirjallisuutta
- hahmottaa tutkimusprosessin kulun ja tutkimuksen teon vaiheet
- soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä empiirisen aineiston analysointiin
- toteuttaa pienimuotoisen tieteellisen tutkimuksen
- laatia tutkimusraportin tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaisesti
- perustella omia valintojaan ja arvioida muiden tekemiä valintoja tieteellisessä keskustelussa
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut

- kasvatustieteen perusopinnot tai
- kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot tai
- varhaiskasvatustieteen perusopinnot tai
- kasvatustieteen pedagogiset perusopinnot

Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Lisäksi aineopinnoista opintojaksot KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät ja KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät edellytetään suoritettavaksi viimeistään opintojakson VKTA4200 aikana. Suositeltavaa kuitenkin on, että ainakin toinen tutkimusmenetelmäjaksoista ja sisältöopintoja on tehtyinä ennen proseminaaria.

Ilmoittautuminen:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.

Suoritustavat:

Proseminaariryhmiä järjestetään Jyväskylässä:

  • Syksy 2018: 3.9.2018 - 16.2.2019
  • Kevät 2019: 4.3.2019 - 28.9.2019

Tarkemmat aikataulut ja ilmoittautumiset proseminaariryhmiin löytyvät tämän sivun alaosasta. Proseminaarityöskentely käynnistyy orientoivalla verkkoseminaarilla Moodlessa. Opintojakso suoritetaan osallistumalla seminaarityöskentelyyn (3-4 lähitapaamista ja AC-verkkokokouksia) ja tekemällä itsenäinen pienimuotoinen tutkimus (proseminaarityö).

Proseminaarityö on kirjallinen n. 30 -sivuinen tutkimusraportti.

Tällä opintojaksolla on käytössä Connect-verkkokokousjärjestelmä sekä Moodle-oppimisympäristö.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

HIRSJÄRVI, S. REMES, P. & SAJAVAARA, P. 2005 (tai uudemmat). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.
sekä muu opetuksessa jaettava materiaali.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin ja proseminaarin hyväksytty suorittaminen.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään oppiaineen Koppa-sivuilla.

Vertailu

Korpissa on valittavana 9 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Proseminaari Jyväskylä 1/syksy 2018 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, maksimi 4
ilm.aika: 1.8.2018 08:00 - 26.8.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-36ma3.9.201800:00-00:00NykoppOrientaatiojakso verkossa alkaaTapahtuman tiedot
2-37la15.9.201810:00-16:00NykoppLähiseminaari Jyväskylässä, Paikka: Ag B301Tapahtuman tiedot
3-42ti16.10.201818:00-20:00NykoppVerkkotapaaminen Connect-verkkokokousjärjestelmän kauttaTapahtuman tiedot
4-46la17.11.201810:00-16:00NykoppLähiseminaari Jyväskylässä, Paikka: Ag B301Tapahtuman tiedot
5-2ti8.1.201918:00-20:00NykoppVerkkotapaaminen Connect-verkkokokousjärjestelmän kauttaTapahtuman tiedot
6-5la2.2.201910:00-16:00NykoppEnsimmäinen opponointiseminaari Jyväskylässä, Paikka: Ag B301Tapahtuman tiedot
7-7la16.2.201910:00-16:00NykoppToinen opponointiseminaari Jyväskylässä, Paikka: Ag B201Tapahtuman tiedot
Proseminaari Jyväskylä 3/kevät 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, maksimi 6
ilm.aika: 1.1.2019 08:00 - 24.2.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-10ma4.3.201900:00-00:00ValkonenOrientaatiojakso verkossa alkaaTapahtuman tiedot
2-10la9.3.201910:00-16:00ValkonenLähiseminaari Jyväskylässä, Paikka: Ag C134Tapahtuman tiedot
3-15to11.4.201918:00-20:00ValkonenVerkkotapaaminen Connect-verkkokokousjärjestelmän kauttaTapahtuman tiedot
4-20la18.5.201910:00-16:00ValkonenLähiseminaari Jyväskylässä, Paikka: Ag B301Tapahtuman tiedot
5-24to13.6.201918:00-20:00ValkonenVerkkotapaaminen Connect-verkkokokousjärjestelmän kauttaTapahtuman tiedot
6-33ti13.8.201918:00-20:00ValkonenVerkkotapaaminen Connect-verkkokokousjärjestelmän kauttaTapahtuman tiedot
7-39la28.9.201910:00-16:00ValkonenOpponointiseminaari Jyväskylässä, Paikka: Ag B201 (toinen opponointikerta sovitaan tarvittaessa ryhmän kanssa)Tapahtuman tiedot