Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.11.2021 19:36

KLAA4100 Kasvatustieteelliseen tutkimukseen perehtyminen, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kasvatustiede
Ilmoittautumisaika: 1.8.18 klo 0:00 - 31.7.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 36
Organisaatiot:Aikuiskasvatustiede (avoin yo) (AVOAIK), Avoin yliopisto (AYO), Erityispedagogiikka (avoin yo) (AVOERI), Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS), Varhaiskasvatustiede (avoin yo) (AVOVAR)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:
  • KLAA4100 Kasvatustieteelliseen tutkimukseen perehtyminen (5 op) opintojakson tilalla voi suorittaa Proseminaarin (10 op). Mikäli opiskelija aikoo hakea tutkinto-opiskelijaksi Jyväskylän yliopistoon erillisvalintojen kautta, tulee proseminaari olla suoritettuna.
  • Tällä opintojaksolla on omat verkkokurssitoteutukset eri oppiaineiden (aikuiskasvatustiede, kasvatustiede, erityispedagogiikka, varhaiskasvatustiede) opiskelijoille. Ilmoittauduthan oman oppiaineesi verkkokurssitoteutukseen.
  • Suosittelemme, että KLAA4100 Kasvatustieteelliseen tutkimukseen perehtyminen opintojakso suoritetaan vasta opintojen loppuvaiheessa, kun ainakin toinen tutkimusmenetelmäkursseista KTKA2010 ja KTKA2020 (1.8 jälkeen aineopintonsa aloittaneilla myös KTKO105 -opintojakso) tai vastaava näyttökoe sekä osa sisältöopintojaksoista on suoritettu.
Sisältö:Kasvatustieteellinen tutkimus, tieteellinen tieto, argumentaatio
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
*hakea itsenäisesti kasvatustieteellisen alan tutkimuksia valitsemastaan ilmiöstä
*yhdistää, vertailla ja tiivistää tietoa
*arvioida kriittisesti tutkimuksia ja niiden metodologisia ratkaisuja
*laatia artikkelikatsauksen valitsemastaan ilmiöstä
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
Suoritustavat:

Verkkokurssi syksyllä 2018 ja keväällä 2019. Tarkempi aikataulu ja ilmoittautuminen verkkokurssiryhmiin löytyy tämän sivun alaosasta.

- HUOM! Tällä opintojaksolla on omat verkkokurssitoteutukset eri oppiaineiden (aikuiskasvatustiede, kasvatustiede, erityispedagogiikka, varhaiskasvatustiede) opiskelijoille. Ilmoittauduthan oman oppiaineesi verkkokurssitoteutukseen.
- Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset
- Tarvitsemasi kurssiavaimen saat sähköpostitse tai Kopasta ennen verkkokurssin alkua.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille.

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2005 (tai uudemmat). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.
Soveltuva menetelmäkirjallisuus
Opiskelijan valitsema materiaali

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään oppiaineen Koppa-sivuilla.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Aikuiskasvatustiede / syksy 2018 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 20
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 2.9.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-37ma10.9.201800:00-00:00NykoppVerkkokurssi alkaaTapahtuman tiedot
2-50ke12.12.201800:00-00:00NykoppVerkkokurssi päättyyTapahtuman tiedot
Kasvatustiede / syksy 2018 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 20
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 2.9.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-37ma10.9.201800:00-00:00NykoppVerkkokurssi alkaaTapahtuman tiedot
2-50ke12.12.201800:00-00:00NykoppVerkkokurssi päättyyTapahtuman tiedot
Erityispedagogiikka / syksy 2018 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 11, maksimi 20
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 2.9.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-37ma10.9.201800:00-00:00VirinkoskiVerkkokurssi alkaa.Tapahtuman tiedot
2-50ke12.12.201800:00-00:00VirinkoskiVerkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot
Varhaiskasvatustiede / syksy 2018 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 20
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 2.9.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-37ma10.9.201800:00-00:00NykoppVerkkokurssi alkaaTapahtuman tiedot
2-50ke12.12.201800:00-00:00NykoppVerkkokurssi päättyyTapahtuman tiedot
Aikuiskasvatustiede / kevät 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 20
ilm.aika: 11.2.2019 00:00 - 17.3.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-13ma25.3.201900:00-00:00ValkonenVerkkokurssi alkaaTapahtuman tiedot
2-31ke31.7.201900:00-00:00ValkonenVerkkokurssi päättyyTapahtuman tiedot
Kasvatustiede / kevät 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 20
ilm.aika: 11.2.2019 00:00 - 17.3.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-13ma25.3.201900:00-00:00ValkonenVerkkokurssi alkaaTapahtuman tiedot
2-31ke31.7.201900:00-00:00ValkonenVerkkokurssi päättyyTapahtuman tiedot
Erityispedagogiikka / kevät 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 10, maksimi 20
ilm.aika: 11.2.2019 00:00 - 17.3.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-13ma25.3.201900:00-00:00UotinenVerkkokurssi alkaa.Tapahtuman tiedot
2-31ke31.7.201900:00-00:00UotinenVerkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot
Varhaiskasvatustiede / kevät 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 20
ilm.aika: 11.2.2019 00:00 - 17.3.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-13ma25.3.201900:00-00:00ValkonenVerkkokurssi alkaaTapahtuman tiedot
2-31ke31.7.201900:00-00:00ValkonenVerkkokurssi päättyyTapahtuman tiedot