Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.11.2021 18:54

VKTA1020 Monimuotoinen lapsuus, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/varhaiskasvatustiede
Ilmoittautumisaika: 1.8.18 klo 0:00 - 31.7.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 42
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Varhaiskasvatustiede (avoin yo) (AVOVAR)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Sisältö:monitieteinen lapsuudentutkimus, lapsuus muuttuvana yhteiskunnallisena ilmiönä, lapsuudentutkimus varhaiskasvatuksen kontekstissa, lasten osallisuus
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää monitieteisen lapsuudentutkimuksen teoreettisia lähtökohtia ja käsitteitä
- osaa tarkastella lapsuuteen liittyviä ilmiöitä osana yhteiskunnallista muutosta ja ymmärtää niiden merkityksen lasten elämässä
- osaa hankkia relevanttia tietoa tieteellisistä artikkeleista ja soveltaa sitä lapsuuden ja lapsuuden muutoksen tarkasteluun
- osaa eritellä nykylapsuuden piirteitä ja käyttää lapsuudentutkimuksen tuottamaa tietoa osana varhaiskasvatuksen asiantuntijuuttaan
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut

- kasvatustieteen perusopinnot tai
- kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot tai
- varhaiskasvatustieteen perusopinnot tai
- kasvatustieteen pedagogiset perusopinnot

Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Valitse yksi alla olevista suoritustavoista:

Suoritustapa 1: Oppimistehtävä.

Suoritustapa 2: Verkkokurssi keväällä 2019. Tarkempi aikataulu ja ilmoittautuminen verkkokurssiryhmään löytyy tämän sivun alaosasta.

- Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset
- HUOM! Jos suoritat tämän opintojakson yksittäisenä jaksona ja valitset suoritustavaksi verkkokurssin, älä ilmoittaudu opintojaksolle ennen kuin verkkokurssin ilmoittautuminen alkaa. Näin varmistat, että opinto-oikeutesi on voimassa koko verkkokurssin ajan.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

LEONARD,M.2016. The sociology of children, childhood and generation. London: Sage
VUORISALO, M. 2013. Lasten kentät ja pääomat. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 467. Jyväskylän yliopisto.
Lisäksi luentotallenne ja artikkeleita.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Katso oppiainekohtaiset arviointiperusteet oppimateriaali-Kopasta.

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi / kevät 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 11, minimi 8, maksimi 25
ilm.aika: 1.11.2018 00:00 - 28.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-6ma4.2.201900:00-00:00ValkonenVerkkokurssi alkaa.Tapahtuman tiedot
2-10su10.3.201900:00-00:00ValkonenVerkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot