Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.11.2021 18:50

VKTA1039 Pedagoginen asiantuntijuus ja ammatillinen kehittyminen, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/varhaiskasvatustiede
Ilmoittautumisaika: 1.8.18 klo 0:00 - 31.7.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 32
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Varhaiskasvatustiede (avoin yo) (AVOVAR)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämän opintojakson oppimistehtävän voi palauttaa vasta lähiopetuspäivän jälkeen (10.11.2018).

Sisältö:ryhmäilmiöt, työyhteisön hyvinvointi, työsuojelu, ammatillinen vuorovaikutus, pedagoginen asiantuntijuus, pedagoginen johtajuus ja laatu, kokonaisvaltainen pedagoginen ajattelu, oppiminen ja asiantuntijuuden kehittyminen työyhteisössä
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on syventänyt itsetuntemustaan, reflektointi- ja vuorovaikutustaitojaan
- ymmärtää ryhmädynaamisia ilmiöitä
- osaa arvioida työyhteisöä kehittyvänä organisaationa
- kykenee edistämään työyhteisön hyvinvointia ja tunnistaa työsuojelun merkityksen
- kykenee kehittämään pedagogista toimintaa työyhteisössä
- ymmärtää ja kykenee edistämään pedagogisen asiantuntijuuden kehittymistä yksilö- ja yhteisötasolla
- tiedostaa pedagogisen johtamisen perustehtävät ja haasteet varhaiskasvatustyössä
- osaa jäsentää oman pedagogisen toimintansa perustana olevia kasvatusfilosofisia ja teoreettisia lähtökohtia sekä johtaa niistä omaa kasvatus- ja opetustyötä linjaavia ja ohjaavia periaatteita
- hallitsee jatkuvan ammatillisen kehittymisen yksilö- ja työyhteisötasolla
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut

  • varhaiskasvatustieteen perusopinnot tai
  • kasvatustieteen perusopinnot tai
  • kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot tai
  • kasvatustieteen pedagogiset perusopinnot.

Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Jakson suoritukseen kuuluu kaksi osaa:

1) Lähiopetus. Demot järjestetään Jyväskylässä la 10.11. klo 9.00-16.00. Paikka: Ruusupuisto, Ruu D101 Juho, 1. krs. (Alvar Aallon katu 9). Opettajana FM, KM, Lto Jarmo Lintunen. Demot ovat pakollisia, eikä niitä voi korvata muilla suoritustavoilla. Ilmoittautuminen lähiopetukseen löytyy sivun alaosasta.
- Lähiopetusta järjestetään keväällä myös Kokkolassa: la 23.3.2019 klo 9.00-15.00. Paikka: Talonpojankatu 2. Opettajina KM, LTO Elina Myllyniemi ja draamapedagogi Hanni Rättö. Demot ovat pakollisia, eikä niitä voi korvata muilla suoritustavoilla. Ilmoittautuminen lähiopetukseen löytyy sivun alaosasta.
JA
2) Oppimistehtävä.
- Oppimistehtävän voi palauttaa milloin vain opinto-oikeuden voimassaoloaikana, mutta tehtävät otetaan tarkastukseen seuraavina päivinä:
- syyslukukausi 2018: 1.8., 3.9., 1.10., 1.11. ja 3.12.
- kevätlukukaudella 2019: 7.1., 4.2., 4.3., 1.4., 6.5. ja 3.6.
- oppimistehtävän viimeinen palautuspäivä keväälle on 31.7.2019.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

NIEMISTÖ, R. 2002. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Helsinki: Palmenia-kustannus. (Soveltuvin osin)
HEIKKA, J., HUJALA, E & TURJA, L. 2009. Arvioinnista opiksi. Havainnointi, arviointi ja suunnittelu varhaispedagogiikassa. Vantaa: Printel.
HUJALA, E. & TURJA, L. (toim.) 2017. Varhaiskasvatuksen käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus, (Luvut 1, 3, 4, 6, 21, 22 ja 23).
KARILA, K. & KUPILA, P. 2010. Varhaiskasvatuksen työidentiteettien muotoutuminen eri ammattilaissukupolvien ja ammattiryhmien kohtaamisissa. Loppuraportti. Tampereen yliopisto. http://www.tsr.fi/c/document_library/get_file?folderId=13109&name=DLFE-4301.pdf
Artikkeleita sopimuksen mukaan.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Katso oppiainekohtaiset arviointiperusteet oppimateriaali-Kopasta.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus Jyväskylä / syksy 2018 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 19, minimi 8, maksimi 25
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 5.11.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-45la10.11.201809:00-16:00LintunenPaikka: Ruusupuisto, Ruu C102 JuhoTapahtuman tiedot
Lähiopetus Kokkola / kevät 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, minimi 8, maksimi 25
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 18.3.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-12la23.3.201909:00-15:00-Paikka: Talonpojankatu 2Tapahtuman tiedot