Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
6.6.2023 05:41

JSBY6310 Haluatko kauppatieteilijäksi, 2 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:59.
Kurssille ei sovi enää.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kauppatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.8.18 klo 0:00 - 31.7.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 200
Maksimi osallistujamäärä: 200
Sopii vielä: 0
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kauppatieteiden muut opinnot (avoin yo) (AVOJSB)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Kiinnostavatko kauppatieteet? Tule mukaan johdantokurssille, jonka myötä tutustut kauppatieteiden oppiaineisiin sekä opiskeluun yliopistossa. Maksuton opintojakso (laajuus 2 op) on suunnattu erityisesti kauppatieteellisistä opinnoista kiinnostuneille, jotka haluavat arvioida ja pohtia omaa kiinnostustaan opiskeluun sekä testata omia opiskelutaitojaan.

Sisältö:

Kurssi toimii johdantokurssina kauppatieteiden opiskelusta. Kurssi antaa opiskelijalle perusvalmiudet Kauppakorkeakoulun oppiaineiden opetuksen seuraamiseen.

 • Johtamisen ja organisaatioiden peruskäsitteet
 • Laskentatoimen keskeiset osa-alueet
 • Markkinoinnin ydinkäsitteistö sekä tehtäväkenttä
 • Taloustieteen perusteet yksilön ja kokonaistalouden näkökulmasta
 • Viestinnän johtamisen peruskäsitteet ja osa-alueet
 • Yrittäjyys yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta
Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää kauppatieteiden merkityksen yhteiskunnassa
 • tunnistaa kauppatieteiden ilmiöiden yhteyden arkipäivän elämään
 • osaa eritellä johtamisen ja johtajuuden keskeisiä käsitteitä
 • osaa määritellä laskentatoimen keskeiset käsitteet
 • osaa nimetä ja määritellä markkinoinnin ydinkäsitteistön, markkinoinnin tehtävät, tavoitteet ja keskeiset osa-alueet
 • ymmärtää mitä tarkoitetaan taloustieteen peruskäsitteillä (kuten hinnat, työttömyys ja inflaatio) ja osaa kertoa näiden käsitteiden vaikutuksista yksilön ja koko talouden näkökulmasta
 • ymmärtää viestinnän johtamisen merkityksen organisaatioiden toiminnassa
 • ymmärtää, millaisena yrittäjyys näyttäytyy yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta käsin
 • osaa arvioida ja pohtia omaa kiinnostustaan kauppatieteiden opiskeluun
Esitiedot:

Tälle jaksolle ei ole esitietovaatimuksia.

Ilmoittautuminen:

Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 

Suoritustavat:

Verkkokurssi, johon sisältyy itsenäistä opiskelua, oppimistehtäviä ja/tai luentoja. Verkkokurssi suoritetaan Moodle-oppimisympäristössä opinto-oikeusajan (voimassa 150 vrk ilmoittautumispäivästä eteenpäin) puitteissa. Kahden opintopisteen laajuisen kurssin  arvioitu työaika on noin 2 x 27 h = 54 h. Todellinen työmäärä vaihtelee riippuen omista akateemisista opiskelutaidoista ja aiheen tuntemuksesta. Tehtäviä voi tehdä omaan tahtiin.

Verkkokurssilla on käytössä Moodle-oppimisympäristö. Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Voit ottaa tunnuksen käyttöösi salasana.jyu.fi -osoitteessa aikaisintaan kahden päivän kuluttua ilmoittautumisestasi. Tarvitsemasi kurssiavaimen saat sähköpostitse opetusryhmän aloituspäivänä.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Kirjallisuus:

Tarvittavat materiaalit löytyvät verkko-oppimisympäristöstä.

Yhteystiedot:

Opintosihteeri Karolina Aaltonen, puh. +358 40 846 4820, karolina.m.aaltonen@jyu.fi

Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.