Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.4.2021 06:03

STOP1006 Sosiaalityön käytännöt I, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 30.6.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/sosiaalityo
Ilmoittautumisaika: 1.8.18 klo 0:00 - 30.6.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Helky Häkli (helky.l.hakli@jyu.fi)
Päivi Matilainen (paivi.matilainen@jyu.fi)
Sirpa Tapola-Tuohikumpu (sirpa.m.tapola-tuohikumpu@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 124
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Sosiaalityö (avoin yo) (AVOSTO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:

Aloitusluennossa (verkossa) käsitellään sosiaalityön toimintakenttiä ja sosiaalityötä ammattina ja pohditaan mm. omaa suuntautumista. Tämän jälkeen opiskelijat hankkivat itselleen tutustumispaikan, jonka kesto on yhteensä 10 työpäivää. Harjoittelu voi tapahtua tarvittaessa myös pienemmissä osissa, mikäli se harjoittelupaikalle sopii. Opiskelija laatii tutustumisjaksosta harjoitteluraportin eli kirjallisen esseen ja kirjoittaa lyhyen vertaisarvioinnin jostakin toisesta harjoitteluraportista.

Osaamistavoitteet:Opiskelija saa käsityksen sosiaalialan toimintakentästä ja harjaantuu havainnoimaan käytännön toimintaa sekä kirjoittamaan tieteellisiä muotoseikkoja noudattavan teoreettis-empiirisen esseen havaintojensa pohjalta.
Esitiedot:

Ei vaadittuja edeltäviä opintoja.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

1.Vaihtoehto 1:  Käytäntöön tutustumista 10 työpäivää sosiaalityöntekijän kelpoisuuden omaavan työntekijän ohjauksessa, harjoitteluraportti (teoreettis-empiirinen essee) sekä aloitus- ja lopputehtävät tieteellisen kirjoittamisen ohjeiden mukaisesti. Käytäntöön tutustuminen voi tapahtua myös kolmannella (säätiöt, yhdistykset, seurakunnat) tai yksityisellä sektorilla (liikeyritykset). Opiskelija hyväksyttää valitsemansa harjoittelupaikan opettajalla ennen harjoittelun aloittamista.

2. Vaihtoehto 2: Jos opiskelijalla on viimeisten viiden vuoden ajalta vähintään puolen vuoden mittainen työkokemus sosiaalihuollon tehtävissä, silloin johdantoluennon jälkeen kirjoitetaan reflektoiva teoreettis-empiirinen essee harjoitteluraporttiohjeistusta soveltaen.

KORVAAVUUS

Opintojakso korvautuu sosionomi (AMK) -tutkinnolla.

Myös opiskelija, jolla on aiempi yhteiskuntatieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto, voi saada opintojaksosta korvaavuuden, jos hän on viimeisten viiden vuoden aikana toiminut vähintään puolen vuoden ajan sosiaalityöntekijän kelpoisuutta edellyttävissä tehtävissä. Korvaavuutta haetaan AHOT-ohjeiden mukaisesti. Hakemuksessa tulee kuvata se työkokemus, jonka perusteella korvaavuutta haetaan, sekä analysoida ja perustella, millä tavoin tämä suhteutuu jaksolla asetettuihin osaamistavoitteisiin.

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/. Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset.

Aikataulu:

Kurssin voi suorittaa joustavasti haluamanaan aikana.

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Avainsanat:

sosiaalityö, sosiaalityön käytännöt, sosiaalityön harjoittelu
 

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arvioidaan aktiivisen osallistumisen sekä kirjallisen työn perusteella

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.