Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.3.2023 19:59

YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/yhteiskuntatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.8.18 klo 0:00 - 31.7.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Helky Häkli (helky.l.hakli@jyu.fi)
Petri Kuhmonen (pkuhmone@gmail.com)
Päivi Matilainen (paivi.matilainen@jyu.fi)
Matti Nieminen (matti.e.nieminen@jyu.fi)
Hannu Nikulainen (hannu.nikulainen@jyu.fi)
John Pajunen (john.pajunen@jyu.fi)
Minna Strömberg-Jakka (minna.m.stromberg-jakka@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 343
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Yhteiskuntatieteet ja filosofia (avoin yo) (AVOYFI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Etäopintoina suoritettava opintojakso; sisältää pienryhmätyöskentelyä verkossa ja luento-osuuden verkkotallenteina. 

HUOM! Keväälle/kesälle 2019 on tullut vielä 5 pienryhmätyöskentelyn lisäryhmää (ryhmät 17-21). Ryhmä 21: 13.5 aloittava on päiväryhmä! (Päivitetty 24.4.2019.)

Sisältö:- Argumentaation tutkimus ja tieteellinen argumentointi
- Ajattelun vinoumat ja virheet
- Kriittinen ajattelu
- Vaikuttamiskeinot kommunikaatiossa
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa asennoitua kriittisesti ajattelun eri aspekteihin ja hänellä on taito monipuolisesti punnita kohtaamiaan väitteitä sekä niille esitettyjä perusteluja tieteellisellä otteella. Opiskelija hahmottaa tieteellisen kommunikaation luonteen, ja kykenee suullisesti ja kirjallisesti osallistumaan kriittiseen keskusteluun tutkimusprosessin eri vaiheissa. Opiskelija tuntee yleiset argumentaation ja vaikuttamisen muodot ja tunnistaa tavanomaiset ajattelun virheet.
Esitiedot:

Ei vaadittuja edeltäviä opintoja.

Ilmoittautuminen:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.

Suoritustavat:

Luento-osuus ja pienryhmätyöskentely.

A) Katso luennot (verkkotallenteet) ja tee niistä luentopäiväkirja.

B) Osallistu pienryhmätyöskentelyyn sekä tee siihen liittyvät kirjalliset tehtävät. Valitse yksi pienryhmä, johon ilmoittaudut. Pienryhmissä käsitellään erilaisia aiheita ja teemoja. Ilmoittaudu haluamaasi ryhmään Korpissa ja osallistu ensimmäiseen reaaliaikaiseen Connect-verkkotapaamiseen, jossa saat lisäohjeita. Verkkotapaamisissa on läsnäolopakko.

Kuhmonen: Ensimmäisessä verkkotapaamisessa sovitaan työskentelytavoista ja tulevien tapaamisten ajankohdat (5-6 tapaamista / 2 h tapaamista kerrallaan, harjoitusten kesto 5-7 viikkoa). Käytössä myös Moodle-työtila, joka avataan ensimmäisen verkkotapaamisen yhteydessä. Opettaja on filosofian ja elämänkatsomustiedon opettaja. Katso tarkempi kuvaus harjoitusten toteutuksesta Kopasta.

Nieminen: Aloitus Connect-verkkotapaamisessa. Käytössä Moodle. Opettaja on sosiologian opettaja.

Matilainen: Ohjeet ja materiaalit Moodlessa, jonne saat kurssiavaimen opettajalta sähköpostitse noin viikkoa ennen pienryhmän alkuistuntoa. Aloitusistunto ja seminaari-istunnot pidetään Connectin kautta. Opettaja on sosiaalityön ja yhteiskuntapolitiikan opettaja, joten kurssin aihesisällöt esseissä liittyvät sosiaalitieteisiin: hoiva, hyvinvointi, sosiaaliturva, sosiaaliset ongelmat, hyvinvointivaltio, globaali sosiaalipolitiikka.

Häkli: Aloitus Connect-verkkotapaamisessa, jossa sovitaan jatkotyöskentelyn tavat ja ajat. Käytössä myös Moodle. Opettaja on sosiaalityön opettaja.

Strömberg-Jakka: Aloitus Connect-verkkotapaamisessa. Käytössä Moodle. Opettaja on sosiaalityön opettaja.

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Opintojaksolla on käytössä Connect-verkkokokousjärjestelmä https://www.avoin.jyu.fi/jarjestelmat/
Connect-verkkokokousjärjestelmän käyttämiseen tarvitset riittävän nopean nettiyhteyden ja kuulokemikrofonin (headset). Testaa yhteytesi etukäteen Connect-tukiaikana.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset.

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

Oheiset kirjallisuusmateriaalit liittyvät vain niihin pienryhmätyöskentelyihin, joissa opettajina ovat Kuhmonen ja Nikulainen.

ISBN Teoksen tiedot
978-1- 4443-1990-3 Baggini, Julian & Peter S. Fosl: The Philosopher's Toolkit : A Compendium of Philosophical Concepts and Methods. Wiley-Blackwell, 2010, 2nd ed. (Huom! Vain teemaryhmä 1: Ajattelun välineet)
978-952-5503-76-0 Baggini, Julian & Peter S. Fosl: Ajattelun pikkujättiläinen. Suomennos Tapani Kilpeläinen.
Niin & näin: Eurooppalaisen filosofian seura, 2013. (Huom! Vain teemaryhmä 1: Ajattelun välineet)
Avainsanat:

yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot, sosiaalityö, sosiologia, filosofia, yhteiskuntapolitiikka, politiikka, elämänkatsomustieto

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Opintojakson arviointi tapahtuu aritmeettisena keskiarvona opintopistein painotettuna.
Luennoista ja teemaryhmistä: osallistumisvelvollisuus 100% (luennot livenä tai verkossa).

Avoin yliopisto:
Aktiivinen osallistuminen sekä kirjalliset työt.

Vertailu

Korpissa on valittavana 20 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Pienryhmä 1 / syksy 2018 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 14.8.2018 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-33to16.8.201818:00-20:00HäkliEnsimmäinen verkkotapaaminen Connect-verkkokokousjärjestelmässä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 2 / syksy 2018 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 3.9.2018 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-36ke5.9.201817:30-19:30KuhmonenEnsimmäinen verkkotapaaminen Connect-verkkokokousjärjestelmässä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 3 / syksy 2018 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, minimi 8, maksimi 12
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 28.9.2018 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-40ma1.10.201816:00-18:00MatilainenEnsimmäinen verkkotapaaminen Connect-verkkokokousjärjestelmässä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 4 / syksy 2018 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 11, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 10.10.2018 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-41pe12.10.201818:00-20:00HäkliEnsimmäinen verkkotapaaminen Connect-verkkokokousjärjestelmässä.URITapahtuman tiedot
Pienryhmä 5 / syksy 2018 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 24.10.2018 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-43pe26.10.201818:00-20:00HäkliEnsimmäinen verkkotapaaminen Connect-verkkokokousjärjestelmässä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 6 / syksy 2018 (kaksi alaryhmää, tapaamiset ke tai to) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 23, minimi 8, maksimi 29
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 29.10.2018 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-44ke31.10.201817:30-19:30KuhmonenEnsimmäinen verkkotapaaminen Connect-verkkokokousjärjestelmässä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 7 / syksy 2018 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 10, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 8.10.2018 08:00 - 4.11.2018 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-45ti6.11.201817:30-19:30NikulainenEnsimmäinen verkkotapaaminen Connect-verkkokokousjärjestelmässä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 8 / syksy 2018 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 13, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 6.11.2018 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-45to8.11.201816:30-18:00NieminenEnsimmäinen verkkotapaaminen Connect-verkkokokousjärjestelmässä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 9 / kevät 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, minimi 8, maksimi 15
ilm.aika: 1.12.2018 00:00 - 7.1.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-2ke9.1.201917:30-19:30KuhmonenEnsimmäinen verkkotapaaminen Connect-verkkokokousjärjestelmässä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 10 / kevät 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 1.12.2018 00:00 - 15.1.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-3to17.1.201916:30-18:00NieminenEnsimmäinen verkkotapaaminen Connect-verkkokokousjärjestelmässä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 11 / kevät 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 8.1.2019 08:00 - 28.1.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-5ti29.1.201917:30-19:30KuhmonenEnsimmäinen verkkotapaaminen Connect-verkkokokousjärjestelmässä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 12 / kevät 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 10, minimi 8, maksimi 12
ilm.aika: 1.12.2018 00:00 - 8.2.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-7ma11.2.201916:00-18:00MatilainenEnsimmäinen verkkotapaaminen Connect-verkkokokousjärjestelmässä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 13 / kevät 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 1.12.2018 00:00 - 4.3.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-10ke6.3.201917:30-19:30KuhmonenEnsimmäinen verkkotapaaminen Connect-verkkokokousjärjestelmässä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 14 / kevät 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 11, minimi 8, maksimi 12
ilm.aika: 1.12.2018 00:00 - 5.3.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-10to7.3.201916:30-18:00NieminenEnsimmäinen verkkotapaaminen Connect-verkkokokousjärjestelmässä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 15 / kevät 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 13, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 8.1.2019 08:00 - 13.3.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-11ti12.3.201917:30-19:30KuhmonenEnsimmäinen verkkotapaaminen Connect-verkkokokousjärjestelmässä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 16 / kevät 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 11.2.2019 08:00 - 7.5.2019 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-19ke8.5.201917:30-19:30NieminenEnsimmäinen verkkotapaaminen Connect-verkkokokousjärjestelmässä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 17 / kevät 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, minimi 6, maksimi 14
ilm.aika: 6.4.2019 12:00 - 22.4.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-17to25.4.201918:00-20:00Strömberg-JakkaEnsimmäinen verkkotapaaminen Connect-verkkokokousjärjestelmässä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 18 / kevät 2019 PERUTTU [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; minimi 6, maksimi 14
ilm.aika: 6.4.2019 12:00 - 22.4.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-18ma29.4.201918:00-20:00Strömberg-JakkaPeruttu vähäisen osallistujamäärän vuoksi.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 19 / kevät 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, minimi 6, maksimi 14
ilm.aika: 6.4.2019 12:00 - 8.5.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-20ke15.5.201918:00-20:00Strömberg-JakkaEnsimmäinen verkkotapaaminen Connect-verkkokokousjärjestelmässä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 20 / kevät 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, minimi 8, maksimi 14
ilm.aika: 6.4.2019 12:00 - 13.5.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-21ma20.5.201918:00-20:00Strömberg-JakkaEnsimmäinen verkkotapaaminen Connect-verkkokokousjärjestelmässä.Tapahtuman tiedot
Pienryhmä 21 / kevät 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, minimi 6, maksimi 14
ilm.aika: 23.4.2019 15:00 - 9.5.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-20ma13.5.201910:00-12:00Strömberg-JakkaEnsimmäinen verkkotapaaminen Connect-verkkokokousjärjestelmässä.Tapahtuman tiedot