Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 21:46

TTMP1001 Terveystiedon perusteet, 4 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 60.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Alkaa - päättyy: 1.8.18 - 31.7.19
Ilmoittautumisaika: 1.8.18 klo 0:00 - 31.7.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Päivi Eskola (paivi.eskola@jyu.fi)
Henna Haapala (henna.l.haapala@jyu.fi)
Riikka Hämylä (riikka.hamyla@gmail.com)
Mari Laine (mari.k.laine@jyu.fi)
Heli Tyrväinen (heli.h.tyrvainen@jyu.fi)
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 158
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieto (avoin yo) (AVOTTM)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Terveystieto oppiaineena
Terveystiedon monitieteisyys ja tietoaines
Terveystiedon lähestymistapoja
Terveysosaaminen
Lasten ja nuorten terveyskäyttäytyminen
Terveyden edistäminen koulussa
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• määritellä terveystiedon keskeiset käsitteet
• kuvata terveystiedon monitieteistä tietoperustaa ja erilaisia lähestymistapoja
• selittää terveysosaamisen eri osa-alueet
• perustella terveystieto-oppiaineelle luonteenomaisia piirteitä
• tunnistaa ja arvioida rooliansa terveyden edistämisessä kouluyhteisössä
Esitiedot:

Ei vaadittuja esitietoja.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

- Verkkoluennot (8h) ja oppimistehtävä tai osallistuminen blogityöskentelyyn.
Blogiryhmään ilmoittautuminen alla olevien ryhmien tiedoista. Blogiryhmä vaatii työskentelyyn sitoutumista!
Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

E-aineisto. Katso tarkemmat ohjeet opintojakson sivulta oppimateriaali-Kopasta.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Oppimistehtävät 100 %

Vertailu

Korpissa on valittavana 7 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Blogiryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, minimi 5, maksimi 6
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 21.9.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-40ma1.10.201800:00-00:00-Blogiryhmä alkaa.Tapahtuman tiedot
2-44su4.11.201800:00-00:00-Blogiryhmä päättyy.Tapahtuman tiedot
Blogiryhmä 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, minimi 5, maksimi 6
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 21.9.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-40ma1.10.201800:00-00:00-Blogiryhmä alkaa.Tapahtuman tiedot
2-44su4.11.201800:00-00:00-Blogiryhmä päättyy.Tapahtuman tiedot
Blogiryhmä 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, minimi 5, maksimi 6
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 26.10.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-45ma5.11.201800:00-00:00-Blogiryhmä alkaa.Tapahtuman tiedot
2-48su2.12.201800:00-00:00-Blogiryhmä päättyy.Tapahtuman tiedot
Blogiryhmä 4 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, minimi 5, maksimi 6
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 26.10.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-45ma5.11.201800:00-00:00-Blogiryhmä alkaa.Tapahtuman tiedot
2-48su2.12.201800:00-00:00-Blogiryhmä päättyy.Tapahtuman tiedot
Blogiryhmä 5 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, minimi 5, maksimi 6
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 26.10.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-45ma5.11.201800:00-00:00-Blogiryhmä alkaa.Tapahtuman tiedot
2-48su2.12.201800:00-00:00-Blogiryhmä päättyy.Tapahtuman tiedot
Blogiryhmä 6 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, minimi 5, maksimi 6
ilm.aika: 1.12.2018 00:00 - 14.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-4ma21.1.201900:00-00:00-Blogiryhmä alkaa.Tapahtuman tiedot
2-8su24.2.201900:00-00:00-Blogiryhmä päättyy.Tapahtuman tiedot
Blogiryhmä 7 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, minimi 5, maksimi 6
ilm.aika: 1.1.2019 00:00 - 15.2.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-9ma25.2.201900:00-00:00-Blogiryhmä alkaa.Tapahtuman tiedot
2-12su24.3.201900:00-00:00-Blogiryhmä päättyy.Tapahtuman tiedot
Blogiryhmä 8 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, minimi 5, maksimi 6
ilm.aika: 1.1.2019 00:00 - 15.3.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-13ma25.3.201900:00-00:00-Blogiryhmä alkaa.Tapahtuman tiedot
2-17su28.4.201900:00-00:00-Blogiryhmä päättyy.Tapahtuman tiedot
Blogiryhmä 9 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, minimi 4, maksimi 6
ilm.aika: 1.1.2019 00:00 - 19.4.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-18ma29.4.201900:00-00:00-Blogiryhmä alkaa.Tapahtuman tiedot
2-21su26.5.201900:00-00:00-Blogiryhmä päättyy.Tapahtuman tiedot