Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
7.7.2020 13:41

KTEP003 Liikunta ja terveys, 3 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 45.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Alkaa - päättyy: 1.8.18 - 31.7.19
Ilmoittautumisaika: 1.8.18 klo 0:00 - 31.7.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Päivi Eskola (paivi.eskola@jyu.fi)
Mari Laine (mari.k.laine@jyu.fi)
Sara Mutikainen (sara.mutikainen@jyu.fi)
Heli Tyrväinen (heli.h.tyrvainen@jyu.fi)
Laajuus: 3.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 291
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Liikunta ja terveys (avoin yo) (AVOLTP), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI), Terveystieto (avoin yo) (AVOTTM)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain sekä suorittaa ne pääosin etäopiskellen.

Opintojakso sisältyy

  • terveystieteiden perusopintoihin ja täydentäviin opintoihin
  • terveystiedon monitieteisen opintokokonaisuuden perusopintoihin
  • liikunnan ja terveyden perusopintoihin
Sisältö:Terveysliikunta
Liikunta eri ikäkausina
Liikunta eri olosuhteissa
Sydän- ja verisuonitaudit ja liikunta
Lihavuus, metabolinen oireyhtymä ja liikunta
Tuki- ja liikuntaelimistö ja liikunta
Mielenterveys ja liikunta
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa kuvata perusteet liikunnan vaikutuksista terveyteen eri ikäkausina ja eri olosuhteissa
• tietää yleisimmät kansantaudit ja liikunnan merkityksen niiden ehkäisyssä ja hoidossa
• osaa kuvata voimassaolevia terveyden edistämiseksi annettuja liikuntasuosituksia
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

- Luentotallenne 10 tuntia
- Oppimistehtävä ja tentti luentotallenteesta ja kirjallisuudesta.
Oppimistehtävä palautetaan oppimateriaali-Kopan palautuskansioon. Opiskelijat voivat palauttaa Koppaan tehtäviä omaan tahtiinsa, opettaja arvioi palautetut tehtävät tenttien arvioinnin yhteydessä.
Tentin voi suorittaa seuraavina Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä:
- syksy 2018: 21.8., 9.10. ja 4.12.
- kevät 2019: 15.1., 12.3., 14.5.
- kesä 2019: 4.6. ja 20.8.2019
Katso lv. 2018-2019 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
951-656-188-8, 978-951-656-401-5Vuori, I., Taimela, S. & Kujala, U. (toim.). 2005. Liikuntalääketiede. 3. painos (tai uudempi). Helsinki: Duodecim. (ss. 16-143, 268-459) (318 s.)

Lisätiedot:

Kurssin opettaja: Sara Mutikainen sara.e.i.mutikainen@jyu.fi

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Avoin yliopisto: tentti 100 %, oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.