Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 23:10

TERV002 Terveystiedon didaktiikan perusteet, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Alkaa - päättyy: 1.8.18 - 31.7.19
Ilmoittautumisaika: 1.8.18 klo 0:00 - 31.7.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Päivi Eskola (paivi.eskola@jyu.fi)
Kati Heinonen (kati.heinonen@hmledu.fi)
Ranja Koski (ranja.m.koski@jyu.fi)
Mari Laine (mari.k.laine@jyu.fi)
Heli Tyrväinen (heli.h.tyrvainen@jyu.fi)
Laajuus: 5.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 145
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieto (avoin yo) (AVOTTM)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Huomaathan valita sinulle sopivan opetusryhmän ja ilmoittautua siihen mukaan.

Kevään 2019 opetusryhmistä Jyväskylän lähiopetukseen maaliskuussa on vielä tilaa! (Syksyn 2019 opetusaikataulut julkaistaan touko-kesäkuussa 2019.)

Opintojakson opettajat

  • Ranja Koski (lähiopetus, seminaarit, verkkokurssit)
  • Kati Heinonen (oppimistehtävät)
Sisältö:Terveysosaaminen terveystiedon oppimistavoitteena
Opettajan työtä ohjaavat keskeiset opetussuunnitelmat
Terveysopetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin perusteita
Terveystiedon opetuksen erityispiirteitä ja menetelmiä
Oppilaantuntemuksen perusteita
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa kuvailla terveysosaamista käsitteenä ja määritellä terveystieto-oppiaineen keskeisiä oppimistavoitteita eri kouluasteilla
• osaa asettaa oppimistavoitteita ja toteuttaa sekä arvioida oppimistilanteita
• osaa analysoida terveystiedon opetukseen ja oppimiseen liittyviä käsityksiään sekä omia arvojaan ja asenteitaan
• osaa perustella oppilaan lähtökohtien ja tarpeiden huomioon ottamista opetuksessa
Esitiedot:

Edeltävinä opintoina tulee olla suoritettuna opintojakso TTMP1001 Terveystiedon perusteet 4 op
(riittää, että tehtävä on palautettu Koppaan ja odottaa arviointia)

Ilmoittautuminen:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.

Suoritustavat:

Avoin yliopisto: aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (14 h) ja oppimistehtävä tai aktiivinen osallistuminen verkko-opiskeluun ja oppimistehtävä tai kesäopetus (10 h) ja oppimistehtävät

Muista ilmoittautua opintojakson ilmoittautumisen lisäksi sivun alalaidasta löytyviin opetusryhmiin, ilmoittaudu vain yhteen ryhmään. Ryhmään ilmoittautuminen on sitova. Mikäli et pysty osallistumaan verkko-opetusryhmään, jolle ilmoittauduit, ota yhteyttä opettajaan ennen opetuksen alkua.

HUOM! Yksitäiselle opintojaksolle ilmoittautuva: Älä ilmoittaudu opintojaksolle ennen kuin valitsemasi opetusryhmän (lähiopetus/verkkokurssi) ilmoittautuminen alkaa. Näin varmistat, että opinto-oikeutesi on voimassa koko verkkokurssin ajan.

Opetus järjestetään, mikäli riittävästi opiskelijoita ilmoittautuu ko. opetusryhmään. Verkkokurssille ilmoittautuneille lähetetään erillinen tiedote ennen verkkokurssin alkua.

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Opetushallitus. (320 s.)
http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf
Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015. Opetushallitus. (250 s.)
http://www.oph.fi/download/172124_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2015.pdf
Ammatillisen perustutkinnon perusteet. (työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen). Opetushallitus. https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3397336/reformi/tutkinnonosat/4201882#osaalue3711504
Halinen, I., Hotulainen, R., Kauppinen, E., Nilivaara, P., Raami, A. & Vainikainen, M.-P. 2016. Ajattelun taidot ja oppiminen. Jyväskylä: PS-Kustannus. (352 s.)
Jeronen, E., Välimaa, R., Tyrväinen, H. & Maijala, H. (toim.) 2009. Terveystietoa oppimaan ja opettamaan. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (206 s.) JYX: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6959-2
Lonka, K. 2015 Oivaltava oppiminen, Helsinki: Otava (263 s.)
Luostarinen, A., Peltomaa, I-M. 2016. Reseptit opsin käyttöön: opettajan opas työssä onnistumiseen. Jyväskylä: PS-Kustannus. (243 s.)
Malinen, A. & Laine, T. (toim.) 2009. Elävä peilisali. Aikuista pedagogiikkaa oppimassa. Helsinki: Kansanvalistusseura. (146 s.)
Tynjälä, P. 1999. Oppiminen tiedon rakentamisena. Helsinki: Kirjayhtymä. (214 s.)
Pruuki, L. 2008. Ilo opettaa. Tietoa, taitoa ja työkaluja. Helsinki: Edita. (156 s.)

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Avoin yliopisto: oppimistehtävä 100 %

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus Helsinki / syksy 2018 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 23, minimi 10, maksimi 32
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 9.11.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-46pe16.11.201816:00-21:00-DIAK, Kyläsaarenkuja 2, HkiTapahtuman tiedot
2-46la17.11.201809:00-16:00-DIAK, Kyläsaarenkuja 2, HkiTapahtuman tiedot
Lähiopetus Jyväskylä / kevät 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, minimi 10, maksimi 32
ilm.aika: 1.1.2019 00:00 - 8.3.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C23111pe15.3.201916:00-21:00-Agora, Mattilanniemi 2, JyväskyläTapahtuman tiedot
2Ag C23111la16.3.201909:00-16:00-Agora, Mattilanniemi 2, JyväskyläTapahtuman tiedot
Verkkokurssi / syksy 2018 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 8, minimi 10, maksimi 24
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 2.9.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-36ma3.9.201800:00-00:00-Verkkokurssi Moodlessa alkaa.Tapahtuman tiedot
2-42ma15.10.201800:00-00:00-Verkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot
Verkkokurssi / kevät 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 24, minimi 14, maksimi 24
ilm.aika: 1.12.2018 00:00 - 26.12.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-2ma7.1.201900:00-00:00-Verkkokurssi Moodlessa alkaa.Tapahtuman tiedot
2-8ti19.2.201900:00-00:00-Verkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot
Lähiopetus Helsinki / ma 3.6.2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 24, minimi 8, maksimi 30
ilm.aika: 1.3.2019 08:00 - 5.5.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-23ma3.6.201909:00-18:00KoskiLähiopetus Diak, HKI, ennakkotehtävä!Tapahtuman tiedot
Lähiopetus Helsinki / to 6.6.2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 28, minimi 10, maksimi 30
ilm.aika: 1.1.2019 00:00 - 5.5.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-23to6.6.201909:00-18:00KoskiLähiopetus Diak, HKI, ennakkotehtävä!Tapahtuman tiedot