Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 22:04

KTEP013 Vanheneminen ja terveys I, 2 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 30.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Alkaa - päättyy: 1.8.18 - 31.7.19
Ilmoittautumisaika: 1.8.18 klo 0:00 - 31.7.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Päivi Eskola (paivi.eskola@jyu.fi)
Outi Grönberg (outi.gronberg@pp.nic.fi)
Mari Laine (mari.k.laine@jyu.fi)
Heli Tyrväinen (heli.h.tyrvainen@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 129
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI), Terveystieto (avoin yo) (AVOTTM)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Opintojakso sisältyy

  • terveystieteiden perusopintoihin ja täydentäviin opintoihin
  • terveystiedon monitieteisen opintokokonaisuuden perusopintoihin, jos olet saanut hyväksiluvun opintojaksosta LBIY001.

HUOM! Mikäli suoritat terveystieteiden täydentäviä opintoja, valitse ilmoittautuessasi opintokokonaisuudeksi terveystieteiden perusopinnot.

Sisältö:Gerontologia tieteenalana
Väestön ikääntyminen ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset
Vanhenemisen elämänkulkututkimus
Ageismi
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen vanhuudessa
Ympäristön merkitys vanhusten hyvinvoinnille
Liikunta ja muut elämäntavat vanhuudessa
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tietää gerontologian peruskäsitteet
• osaa kuvata väestön ikääntymisen yhteiskunnallisia vaikutuksia
• ymmärtää vanhuuden elämän luonnollisena osana ja osaa suhtautua kriittisesti stereotyyppisiin vanhuuskäsityksiin
• tietää ikääntyneiden toimintakyvyn edistämisen periaatteet
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

- Verkkoluennot (16 h) ja oppimistehtävä.
Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
978-951-656-460-2Heikkinen, E., Jyrkämä, J. & Rantanen, T. (toim.) 2013. Gerontologia. 3. painos. Helsinki: Duodecim. (ss. 393–554; Osa VI, Hyvän vanhenemisen edistäminen) (161 s.)

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Avoin yliopisto: oppimistehtävä 100 %

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.