Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
16.1.2021 07:38

TERV112 Terveystiedon sisällöt II - Seksuaaliterveys, 3 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 45.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Alkaa - päättyy: 1.8.18 - 31.7.19
Ilmoittautumisaika: 1.8.18 klo 0:00 - 31.7.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Mari Laine (mari.k.laine@jyu.fi)
Riikka Pötsönen (riikka.potsonen@utajarvi.fi)
Heli Tyrväinen (heli.h.tyrvainen@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 76
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveyskasvatus (avoin yo) (AVOTER)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.

HUOM! Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet terveystiedon monit. perusopinnoissa opintojakson Terveystiedon sisällöt I, Seksuaaliterveys (3 op), suorittavat aineopinnoissa TERV112 opintojakson sijaan opintojakson TERV007 Terveystiedon sisällöt I, Kulttuuri ja terveys (3 op).

Sisältö:Seksuaalisuus, keskeisimmät seksitaudit, raskauden ehkäisy
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• määritellä ja käyttää seksuaaliterveyteen liittyviä keskeisiä käsitteitä
• analysoida ja arvioida erilaisten tekijöiden merkitystä seksuaaliterveyden näkökulmasta
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita oikeaksi todistettu todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista oppiaineen opintosihteerille heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

- Tentti seuraavina avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä:
- syksy 2018: 21.8. ja 6.11.
- kevät 2019: 12.3. ja 14.5.
Katso lv. 2018-2019 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen
TAI
- Etätentti Kopassa. Ilmoittaudu etätenttiin alla olevien linkkien kautta:
- etätentti Kopassa ti 11.12.2018
- etätentti Kopassa ti 9.4.2019
TAI
- Lähiopetus Jyväskylässä 16.3.2019 ja kirjallinen oppimistehtävä. Lähiopetus keskittyy opetusmenetelmiin eli lähitapaamisessa käsitellään yhdessä keskustellen ja erilaisia toiminnallisia harjoituksia tekemällä teemaa Seksuaaliterveyden opettaminen ja oppiminen koulussa. Kurssin käyminen korvaa kirjapaketin tenttimisen. Ilmoittautuminen lähitapaamiseen tapahtuu sivun alalaidan opetusryhmään ilmoittautumalla.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
Apter, D., Väisälä, L. & Kaimola, K. 2006. Seksuaalisuus. Helsinki: Duodecim. (ss. 15-33, 77-92, 95-182, 205-237, 333-411, 424-425) (241 s.)
Käypä-hoito suositukset sukupuolitaudit (18 s.), http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50087
Ylikorkala O. & Tapanainen, J. 2011. Naistentaudit ja synnytykset. 5. painos. Helsinki: Duodecim. (s. 154–174) (21 s.)

Avainsanat:

terveystieto, sisällöt, seksuaaliterveys

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Kirjatentti 100 %

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus Jyväskylä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 11, minimi 10, maksimi 15
ilm.aika: 1.1.2019 00:00 - 10.3.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C13211la16.3.201908:00-17:00PötsönenTapahtuman tiedot