Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 22:23

TERV116 Terveystiedon oppiminen digitaalisissa ympäristöissä, 3 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 45.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Alkaa - päättyy: 1.8.18 - 31.7.19
Ilmoittautumisaika: 1.8.18 klo 0:00 - 31.7.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.18 - 31.7.19
Opettaja(t): Mari Laine (mari.k.laine@jyu.fi)
Heli Tyrväinen (heli.h.tyrvainen@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 78
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieto (avoin yo) (AVOTTM)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Viestintä ja mediakulttuuri: kriittinen mediakasvatus, medialukutaito, tiedonhallinta
Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveystiedon opetuksessa: mobiilioppiminen ja sosiaalisen median sovellukset, henkilökohtainen oppimisympäristö (PLE, personal learning environment), verkko-opetus
Digitaalisen oppimateriaalin arviointi
Tekijänoikeus- ja tietosuojakysymykset
Digitaalisten ympäristöjen terveysvaikutukset
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• tarkastella laajasti mediakulttuuria ja viestintää sekä tiedonhallinnan merkitystä terveystiedon opettajan työn kannalta
• hyödyntää tarkoituksenmukaisesti digitaalisia oppimisympäristöjä ja mobiilioppimista sekä sosiaalisen median sovelluksia terveystiedon opetus-oppimisprosessissa
• analysoida ja tulkita kriittisesti erilaisia mediatekstejä
• pohtia viestintään, tekijänoikeuksiin, tietosuojaan ja digitaalisiin toimintaympäristöihin liittyviä eettisiä kysymyksiä opettajan työssä
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita oikeaksi todistettu todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista oppiaineen opintosihteerille heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Avoin yliopisto: verkkoluennot 6 tuntia, verkko-opiskelu, oppimistehtävät

Verkkokurssin aikataulu ja ilmoittautuminen sivun alalaidassa olevan opetusryhmän kautta. Ryhmään ilmoittautuminen on sitova. Mikäli et pysty osallistumaan verkko-opetusryhmään, jolle ilmoittauduit, ota yhteyttä opettajaan ennen opetuksen alkua.

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:

Ilmoitetaan verkkokurssin alussa.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Avoin yliopisto: verkko-osuuden hyväksytty suorittaminen, oppimistehtävät 100 %

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi / syksy 2018 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 27, minimi 10, maksimi 50
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 12.9.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-39ma24.9.201800:00-00:00-Verkkokurssi Moodlessa alkaa.Tapahtuman tiedot
2-42su21.10.201800:00-00:00-Verkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot
Verkkokurssi / kevät 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 31, minimi 10, maksimi 50
ilm.aika: 2.1.2019 00:00 - 24.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-6ma4.2.201900:00-00:00-Verkkokurssi Moodlessa alkaa.Tapahtuman tiedot
2-9su3.3.201900:00-00:00-Verkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot