Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 21:55

TERV110 Terveystiedon didaktiikan syventäminen, 6 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 90.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Alkaa - päättyy: 1.8.18 - 31.7.19
Ilmoittautumisaika: 1.8.18 klo 0:00 - 31.7.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.18 - 31.7.19
Opettaja(t): Kati Heinonen (kati.heinonen@hmledu.fi)
Ranja Koski (ranja.m.koski@jyu.fi)
Mari Laine (mari.k.laine@jyu.fi)
Heli Tyrväinen (heli.h.tyrvainen@jyu.fi)
Laajuus: 6 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 90
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieto (avoin yo) (AVOTTM)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Oppimistavoitteiden asettaminen
Tutkiva oppiminen ja opetusmenetelmät
Oppimisen arviointi
Terveysosaaminen
Ajattelun kehittäminen
Opetusta jäsentävät viitekehykset
Opetussuunnitelmat
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• rakentaa mielekkäitä oppimistavoitteita eri kouluasteille
• soveltaa tutkivaa oppimista terveystiedon opetuksessa sekä valita perustellen oppimistilanteiden kannalta sopivia opetusmenetelmiä
• valita perustellen menetelmiä oppimistavoitteiden saavuttamisen arviointiin
• jäsentää opetusta ja oppisisältöjä eri viitekehysten avulla
• arvioida kriittisesti terveystiedon opetuksen nykytilaa ja tehdä perusteltuja kehittämisehdotuksia tämän pohjalta
Esitiedot:

Aineopintojen opintojaksoa TERV110 Terveystiedon didaktiikan syventäminen (6 op) voi suorittaa osana ns. terveystiedon täydennyspakettia. Edeltävinä opintoina tulee olla suoritettuna terveystiedon monit. perusopintokokonaisuuden TTMP1001 Terveystiedon perusteet (4 op) ja TERV002 Terveystiedon didaktiikan perusteet (5 op) -opintojaksot.

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita oikeaksi todistettu todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista oppiaineen opintosihteerille heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (14 h) ja seminaareihin (6 h) ja oppimistehtävä tai verkko-opiskelu.

Muista ilmoittautua Korpissa opintojakson ilmoittautumisen lisäksi itsellesi sopivaan yhteen lähiopetusryhmään ja yhteen seminaariin. Lähiopetuksiin ilmoittautuminen on sitova. Lähiopetusta järjestetään sekä Helsingissä että Jyväskylässä, mikäli riittävästi opiskelijoita ilmoittautuu ko. paikkakunnan lähiopetusryhmään.
Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus
 • Hakkarainen, K., Bollström-Huttunen, M., Pyysalo, R. & Lonka, K. 2005. Tutkiva oppiminen käytännössä. Matkaopas opettajille. Helsinki: WSOY. (290 s.)
 • Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. 2004. Tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. 6. painos. Helsinki: WSOY. (416 s.)
 • Halinen, I., Hotulainen, R., Kauppinen, E., Nilivaara, P., Raami, A. & Vainikainen, M-P. 2016. Ajattelun taidot ja oppiminen. Jyväskylä: PS-Kustannus. (352 s.)
 • Jeronen, E., Välimaa, R., Tyrväinen, H. & Maijala, H. (toim.) 2009. Terveystietoa oppimaan ja opettamaan. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (206 s.) JYX: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6959-2
 • Kannas, L., Peltonen, H. & Aira, T. (toim.) 2009 . Kokemuksia ja näkemyksiä terveystiedon opetuksesta yläkoulussa. Terveystiedon kehittämistutkimus osa I. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Opetushallitus. (166 s.) (löytyy verkosta)
 • Kannas L., Peltonen H. & Aira T (toim.) 2009. Elämää vai ylioppilastutkintoa varten. Lukion opettajien käsityksiä ja kokemuksia terveystiedon opetuksesta. Terveystiedon kehittämistutkimus osa II. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Opetushallitus. (85 s.) (löytyy verkosta)
 • Kannas, L. & Tyrväinen, H. (toim.) 2005. Virikkeitä terveystiedon opetukseen. Terveyden edistämisen tutkimuskeskuksen julkaisuja 3. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (240 s)
 • Lonka, K. 2015. Oivaltava oppiminen, Helsinki: Otava (263 s.)
 • Luostarinen, A., Peltomaa, I-M. 2016. Reseptit opsin käyttöön: opettajan opas työssä onnistumiseen. Jyväskylä: PS-Kustannus. (243 s.)
 • Paakkari, L. & Paakkari, O. 2012. Health literacy as a learning outcome in schools. Health Education 112 (2), 133-152. (20 s.) (löytyy verkosta)
 • Summanen, A-M. 2014. Terveystiedon oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2013. Koulutuksen seurantaraportit 2014:1. Helsinki: Opetushallitus. (158 s.) (löytyy verkosta)
 • Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. 2014. Helsinki: Opetushallitus. (473 s.) (http://oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf )
 • Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015. 2015. Helsinki: Opetushallitus. (278 s.) (http://oph.fi/download/172124_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2015.pdf )
 • Ammatillisten perustutkintojen perusteet. Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen.Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen. Opetushallitus. https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3397336/reformi/tutkinnonosat/4201882#osaalue3711504

 

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Avoin yliopisto: seminaarien tai verkko-osuuden hyväksytty suorittaminen, Oppimistehtävä 100 %

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus Helsinki / syksy 2018 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, minimi 10, maksimi 30
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 7.9.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-37pe14.9.201816:00-21:00KoskiDIAK, Kyläsaarenkuja 2, HkiTapahtuman tiedot
2-37la15.9.201809:00-16:00KoskiDIAK, Kyläsaarenkuja 2, HkiTapahtuman tiedot
3-45pe9.11.201816:30-21:00KoskiDIAK, Kyläsaarenkuja 2, Hki, (opettajan kanssa sovitaan lähitapaamisessa osallistuminen joko pe 9.11. tai la 10.11. seminaariryhmään)Tapahtuman tiedot
4-45la10.11.201809:00-17:00KoskiDIAK, Kyläsaarenkuja 2, Hki, (opettajan kanssa sovitaan lähitapaamisessa osallistuminen joko pe 9.11. tai la 10.11. seminaariryhmään)Tapahtuman tiedot
Lähiopetus Jyväskylä / kevät 2019, PERUTTU! [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, minimi 10, maksimi 30
ilm.aika: 1.1.2019 00:00 - 28.2.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C23412pe22.3.201916:00-21:00KoskiPERUTTU!Tapahtuman tiedot
2Ag C23412la23.3.201909:00-16:00KoskiPERUTTU!Tapahtuman tiedot
3Ag C23418pe3.5.201916:00-21:00Koski(opettajan kanssa lähitapaamisessa sovitaan osallistuminen joko pe 3.5. tai la 4.5. seminaariryhmään), PERUTTU!Tapahtuman tiedot
4Ag C23418la4.5.201909:00-14:30Koski(opettajan kanssa lähitapaamisessa sovitaan osallistuminen joko pe 3.5. tai la 4.5. seminaariryhmään), PERUTTU!Tapahtuman tiedot
Verkkokurssi / syksy 2018 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 23, minimi 10, maksimi 25
ilm.aika: 1.8.2018 00:00 - 16.10.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-44ma29.10.201800:00-00:00KoskiVerkkokurssi alkaa.Tapahtuman tiedot
2-51ma17.12.201800:00-00:00KoskiVerkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot
Verkkokurssi / kevät 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 27, minimi 10, maksimi 27
ilm.aika: 1.1.2019 00:00 - 20.2.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-10ma4.3.201900:00-00:00KoskiVerkkokurssi alkaa.Tapahtuman tiedot
2-11ke13.3.201918:00-19:30-Verkkotapaaminen Moodlessa (collaborate)Tapahtuman tiedot
3-17ma22.4.201900:00-00:00KoskiVerkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot