Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
16.1.2021 07:56

KTEY008 Epidemiologian perusteet, 3 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 11.1.19 klo 09:00.

Maksutiedot

Opintomaksu: 45.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Alkaa - päättyy: 1.1.19 - 31.7.19
Ilmoittautumisaika: 1.1.19 klo 0:00 - 11.1.19 klo 9:00
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.1.19 - 31.7.19
Opettaja(t): Päivi Eskola (paivi.eskola@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 51
Maksimi osallistujamäärä: 60
Sopii vielä: 9
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Keskeiset epidemiologiset käsitteet
Epidemiologiset tutkimusasetelmat ja -menetelmät
Sairauksien, toimintakyvyn ja elinajan epidemiologinen tutkimus
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa kuvata sairauksien ja niiden riskitekijöiden esiintyvyyteen liittyviä peruskäsitteitä ja indikaattoreita
• osaa analysoida riskitekijöiden ja niiden seuraamusten välisiä suhteita
• tunnistaa epidemiologisen tutkimuksen keskeiset virhelähteet
Esitiedot:

Suositellaan alla olevien opintojaksojen suorittamista edeltävinä opintoina. Mikäli se ei ole mahdollista, voit edetä oman aikataulusi mukaisesti.

LTKY002 Tieteellisen toiminnan perusteet
LTKY1011 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet
LTKY1010 Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
Suoritustavat:

- Luennot. Luennot ovat kaikille opintojakson opiskelijoille pakolliset.
- Kirjallisuuden ja luentojen tenttiminen (verkkotentti Moodlessa).

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Pääset kirjautumaan Koppaan 1.1.2019 alkaen.

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
Friedman, G.D. 2004. Primer of epidemiology. 5. painos. New York: McGraw-Hill. (401 s.)

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Avoin yliopisto: tentti 100 %

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus Jyväskylä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 51, minimi 10, maksimi 60
ilm.aika: 1.1.2019 00:00 - 10.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1RUU D 101 Juho2pe11.1.201917:00-20:30-Tapahtuman tiedot
2RUU D 101 Juho2la12.1.201909:00-15:00-Tapahtuman tiedot