Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 10:28

LPSY1001 Liikuntapsykologian perusteet, 2 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 30.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikuntapsykologia
Ilmoittautumisaika: 1.8.18 klo 8:00 - 31.7.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 313
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Liikunta ja terveys (avoin yo) (AVOLTP), Liikuntapsykologia (avoin yo) (AVOLPS)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Liikuntapsykologian arvolähtökohdat, keskeiset käsitteet, teoriat ja tehtävät.
Fyysinen aktiivisuus, liikuntaharrastus ja niihin yhteydessä olevat motivaatiotekijät. Liikunta-aktiivisuuden edistäminen.
Psyykkiset taidot ja psyykkisen valmennuksen perusmenetelmät.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata liikuntapsykologian peruskäsitteitä ja teorioita
- osaa eritellä liikuntapsykologian arvolähtökohtia
- osaa nimetä keskeiset psykologiset teoriat fyysiseen aktiivisuuteen yhteydessä olevista tekijöistä ja liikunta-aktiivisuuden edistämisestä
- osaa kuvata urheilupsykologian periaatteita ja teorioita sovellettuina valmennuksen psykologiaan
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:Luentotallenne (4 t) ja oppimistehtävä.
- Voit palauttaa oppimistehtävän Koppaan milloin tahansa opinto-oikeutesi voimassaoloaikana, mutta opettaja ottaa tehtävät arviointiin viimeistään 15.8., 15.10., 15.12., 15.2., 15.4., 15.6. ja 15.8.2019.
Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa.
Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.
Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus
ISBN Teoksen tiedot
   
ISBN-13: 9781450469814 Avoin yliopisto:
Weinberg & Gould (2011 tai uudempi). Foundations of sport and exercise psychology. Champaign. IL: Human Kinetics.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Tentti 100 %
Avoin yliopisto: Oppimistehtävä 100%